Cau maes parcio oherwydd gwaith cwympo coed

Rhybudd Gweithrediadau Coedwig

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cau maes parcio a llwybr un o’i goedwigoedd dros dro tra y bydd gwaith cwympo coed yn cael ei gwblhau yng Nghanolbarth Cymru.

Mae rhai o’r coed yng Nghoedwig Maesyfed, ger Llandrindod, wedi cael eu heintio â chlefyd ffyngaidd o’r enw Phytophthora ramorum.

Er mwyn arafu lledaeniad y clefyd, bydd CNC yn cwympo’r coed heintiedig yn yr ardal.

Bydd llwybr a maes parcio Fishpools yng Nghoedwig Maesyfed yn cael eu cau dros dro tra y bydd CNC yn cwblhau’r gwaith hwn.

Meddai Steve Creswell, Rheolwr Gweithrediadau Canolbarth Cymru yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym yn gofalu am nifer o safleoedd ledled Cymru lle y gall pobl fwynhau harddwch ein hamgylchedd naturiol.

“O dro i dro, rydym angen cau rhannau o’r goedwig er mwyn cadw pobl yn ddiogel tra y byddwn yn torri’r coed.

“Ond rydym yn gwybod pa mor werthfawr yw’r ardal gan bobl ar gyfer gweithgareddau hamdden ac ymlacio a byddwn yn ailagor y maes parcio a’r llwybr cyn gynted ag y bydd yn ddiogel inni wneud hynny.”

Disgwylir i’r gwaith cwympo gychwyn ar 4 Medi a disgwylir iddo gymryd rhyw bum wythnos i’w gwblhau.

Bydd arwyddion yn cael eu harddangos yn yr ardal ac mae’n hanfodol i bobl ddilyn y cyfarwyddiadau hynny oherwydd rhesymau diogelwch.

Gellir cael cyngor a chanllawiau ar sut i leihau lledaeniad Phytophthora ramorum ar wefan CNC – http://naturalresourceswales.gov.uk/guidance-and-advice/environmental-topics/woodland-management/tree-health-and-biosecurity/biosecurity/?lang=cy

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru