Callum, wyth oed, yn cipio’r wobr gyntaf yng nghystadleuaeth ffotograffiaeth

Mae disgybl ysgol wyth mlwydd oed o Fro Morgannwg wedi cipio un o’r gwobrau pennaf mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth genedlaethol yn cael ei rhedeg gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng ein coetiroedd a dŵr.

Cafodd Callum Savory o’r Barri werth £100 o dalebau’r stryd fawr ac ymweliad i bob un o'i gyd-ddisgyblion yn Ysgol Gynradd Romilly â choetir o'u dewis yn cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru, ar ôl iddo ennill categori 11oed ac Iau y gystadleuaeth.

Derbyniodd Cyfoeth Naturiol Cymru dros 500 o geisiadau ar gyfer y gystadleuaeth  gyda thalebau anrhegion gwerth cyfanswm o £450 i'w hennill am y delweddau gorau’n dangos y cysylltiad rhwng un o’n cynefinoedd harddaf a mwyaf cyfnewidiol â dŵr.

Aeth plant mor ifanc â thair blwydd oed hyd at ddeunaw mlwydd oed â’u camerâu i wahanol gilfachau o fyd natur gan gynnwys coetiroedd conwydd a dail llydan, traethau ger coetiroedd a thir parc wrth chwilio am lun fyddai’n ennill.

Roedd Callum – a dynnodd ei lun buddugol o ddŵr yn chwyrlio trwy goetir ym Mharc Margam – mewn cwmni da gan fod yr ysgol gyfan wedi ymgeisio yn y gystadleuaeth fel rhan o’u gwersi.

Dywedodd beirniaid y gystadleuaeth fod y gofal a’r meddwl a aeth i mewn i olygfa oddi fry yn llun Callum yn pwysleisio symudiad y dŵr a bron nad yw sŵn y dŵr i’w glywed yn llifo a throelli yn yr afon.

Non Hofsteed White o Ysgol Llandygai, Bangor, Gwynedd, enillodd yr ail wobr o £75 o dalebau’r stryd fawr yn y categori 11 ac Iau ac aeth y drydedd wobr (£50 o dalebau) hefyd i Ysgol Llandygai, i Jacob Devereux.

Enillodd Iori Sean Thorpe, 16 oed o Ysgol Friars, Bangor, Gwynedd yn y categori 12 i 18 oed, gyda’i lun o ddail euraidd yn nofio yn y dŵr uwch ben adlewyrchiad o goeden.  Canmolodd y beirniaid y defnydd trawiadol o olau a chysgod a oedd yn ychwanegu ansawdd hudolus i’w lun.

Lauren Price o Ysgol Gyfun Garth Olwg ym Mro Morgannwg enillodd yr ail wobr (£75 o dalebau) yn y categori hwn ac aeth y drydedd wobr (£50 o dalebau) i Eve Barrett o Langollen.

Hon oedd trydedd flwyddyn y gystadleuaeth sy’n ceisio annog pobl ifanc i weld y byd naturiol o'u cwmpas drwy lens eu camera.

Meddai trefnydd y gystadleuaeth, Sheena O’Leary,

“Diben y gystadleuaeth oedd annog plant i fynd allan a gwerthfawrogi harddwch byd natur, ac roedd y canlyniadau’n rhyfeddol.  

“Roedd rhai wedi cipio symudiad chwim y dŵr mewn afonydd yn rhedeg yn gyflym drwy ein coetiroedd ac eraill yn dangos heddwch dyfroedd tawel llynnoedd.  Mae sgil y plant gyda’u camerâu a’u llygad am harddwch wedi ein rhyfeddu”

Ar ben y talebau a’r ymweliadau â choetiroedd, bydd yr enillwyr yn derbyn copïau o’u lluniau llwyddiannus wedi’u printio ar gynfas ac efallai y bydd y lluniau i’w gweld yng nghyhoeddiadau Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru