Cais am wybodaeth yn dilyn llygredd yn Afon Dyfrdwy

NRW officers investigating the pollution in the River Dee

Cais am wybodaeth yn dilyn llygredd yn Afon Dyfrdwy

Mae CNC yn gofyn i’r cyhoedd a busnesau lleol am unrhyw wybodaeth a allai eu helpu i ddod o hyd i ffynhonnell y llygredd.

Cafodd mannau tynnu dŵr ar Afon Dyfrdwy eu cau dros y penwythnos er mwyn diogelu’r cyflenwad dŵr yfed. Mae CNC yn parhau i weithio’n agos gyda’r cwmnïau dŵr a’r Environment Agency yn yr ardaloedd dan sylw.

Meddai Mark Chapman o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym wedi bod yn gweithio gyda Environment Agency i geisio dod o hyd i ffynhonnell y llygredd ac unrhyw effaith bosibl ar yr amgylchedd dros y penwythnos.

“Nid yw ein hasesiadau cychwynnol yn dangos unrhyw arwydd o bysgod marw neu bysgod mewn trafferth, ac erbyn hyn mae’r amonia yn Afon Dyfrdwy yn dychwelyd i’w lefel arferol.”

“Er ein bod wedi cymryd nifer o samplau dŵr ac wedi ymweld ag adeiladau yn yr ardal, hyd yn hyn nid ydym wedi gallu cadarnhau pa un a yw’r llygredd wedi tarddu o arferion ffermio ynteu o weithgareddau diwydiannol.”

“Os oes gan unrhyw un wybodaeth am ddigwyddiad a allai fod wedi arwain at y llygredd hwn, gallant roi gwybod inni’n gyfrinachol trwy ffonio ein llinell argyfwng ar 0800 807060.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru