Gwaith adnewyddu llifddor y Bala wedi ei gwblhau

Bala flood gates at the River Dee

Bellach mae gan bobl sy’n byw ac yn gweithio yn rhannau isaf Afon Dyfrdwy well diogelwch rhag llifogydd diolch i brosiect Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i adnewyddu llifddorau’r Bala.

Cafodd dwy lifddor eu hailosod yn ddiweddar yn yr afon ar ôl cael eu tynnu dros dro a’u cymryd o’r safle er mwyn eu hatgyweirio a’u cynnal yn ystod yr haf. Cafodd y ddwy lifddor arall eu hadnewyddu’n llwyddiannus y llynedd.

Mae’r llifddorau yn hanfodol wrth helpu CNC i reoli llif Afon Dyfrdwy a rheoli lefelau dŵr i gwrdd ag anghenion pobl a bywyd gwyllt yr ardal.

Roedd y llifddorau, a osodwyd yn wreiddiol yn y pumdegau, yn dangos arwyddion o draul. Dangosodd gwaith mapio perygl llifogydd a wnaed gan CNC yn yr ardal y gallai llifogydd effeithio’n ddifrifol ar yr ardal, felly rhoddwyd blaenoriaeth i’r prosiect eleni.

Yn ystod y gwaith cynnal a chadw, gosodwyd ‘logiau atal’ (stop logs) dros dro i sicrhau na fyddai’r amddiffyniad llifogydd dan fygythiad.

Meddai Andy Brown, Rheolwr Prosiect, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym yn ymwybodol y gall y profiad o ddioddef llifogydd fod yn un dychrynllyd, a heb y llifddorau hyn, byddai miloedd o bobl cael eu gadael heb unrhyw amddiffyniad.

“Mae’r Ddyfrdwy hefyd yn afon bwysig i eogiaid, sewin a bywyd gwyllt eraill, felly mae’n bwysig ein bod yn rheoli lefelau’r afon yn ofalus i gwrdd â’u hanghenion hefyd.

“Drwy gymryd amser nawr i adnewyddu’r llifddorau, byddant yn parhau i fod o fantais i bobl a bywyd gwyllt yr ardal am lawer o flynyddoedd eto.”

Mae’r prosiect yn costio £480k i gyd ac wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru