Yn ôl mewn amser ar Ynys Môn

pilots' cottages

Os ydych chi am fynd am dro drwy Goedwig Niwbwrch neu ar hyd y traeth i Ynys Llanddwyn efallai y byddwch yn sylwi ar rai o drigolion newydd ym mythynnod y peilotiaid.

Mae’r ynys a’r goedwig, a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru, yn gefndir ar gyfer rhaglen deledu ‘hanes byw’ newydd i'w dangos ar BBC Cymru a BBC 2 yn ystod 2019.

Am gyfnod o fis, o ddydd Llun 17 Medi ymlaen, bydd criw o unigolion gwydn yn cymryd cam yn ôl mewn amser er mwyn ail-greu bywyd ar yr Ynys ar ddechrau’r ganrif ddiwethaf.

Mae cwmni cynhyrchu Wildflame wedi cael caniatâd gan Gyngor Sir Ynys Môn a Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i ddodrefnu'r bythynnod mewn modd a fydd yn gwneud y profiad mor realistig ag sydd bosibl i'r gwirfoddolwyr.

Bydd y cast yn ail-greu bywyd yn y gymuned fechan lle'r oedd y dynion yn gweithio fel peilotiaid ac yn arwain cychod i'r porthladd ar hyd Afon Menai a'r merched yn plethu matiau a rhaffau o foresg.

Meddai Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau CNC

"Rydan ni’n gofalu am rai o’r llefydd mwyaf arbennig yng Nghymru o ran ein treftadaeth hanesyddol.

“Bydd yr holl lwybrau yn agored fel arfer tra bydd y criw ffilmio yma. Fodd bynnag, bydd y cast yn byw ym mythynnod y peilotiaid, felly, am gyfnod byr, ni fydd yn bosibl mynd i mewn iddynt.

"Rydym yn gwerthfawrogi cyd-weithrediad pawb gan fawr obeithio y bydd y gyfres yn hyrwyddo gogoniant Ynys Môn.”

Dywedodd Cyfarwyddwr y gyfres, Alexis Girardet:

"Bydd y teuluoedd yn byw ar yr ynys am bedair wythnos ac rydym yn ceisio creu amgylchedd hanesyddol iddynt fyw ynddi, er mwyn iddynt gael gwir deimlad o fywyd ar ddechrau'r ugeinfed ganrif."

Meddai Pennaeth Datblygiad Economaidd Cyngor Ynys Môn Dylan Williams:

“Mae miloedd o bobl ym ymweld ag Ynys Llanddwyn a Choedwig Niwbwrch bob blwyddyn i fwynhau ac elwa ar yr amgylchedd ysblennydd yma.

“Gyda’i holl hanes a’i dreftadaeth naturiol arbennig, dw’n siwr bydd hon yn rhaglen ddiddorol a difyr iawn, yn rhoi cipolwg ar fywyd pobol fu’n byw ar yr ynys, a’r sialens o fyw mewn lle mor hardd ond sy’n gallu bod mor arw hefyd.”

Os hoffech ddysgu mwy mae cwmni cynhyrchu Wildflame wedi trefnu cyfarfod cyhoeddus ar ddydd Mercher 12 Medi yn Sefydliad Pritchard Jones yn Niwbwrch am 6pm.

Fe'ch gwahoddir hefyd i gael cipolwg ymlaen llaw ar y set cyn i’r ffilmio ddechrau ar ddydd Gwener 14 Medi rhwng 5pm a 7pm

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru