Dyfroedd ymdrochi Cymru i gyd wedi pasio’r prawf

A blue flag beach

Mae’r canlyniadau diweddaraf yn dangos bod holl ddyfroedd ymdrochi Cymru wedi cyrraedd dosbarthiadau Ewropeaidd llymach newydd.

Llwyddodd 82 o blith y 102 o ddyfroedd ymdrochi a geir yng Nghymru i gyrraedd y dosbarthiad uwch, sef rhagorol, gydag 16 yn cyrraedd ansawdd da a 4 yn cyrraedd ansawdd digonol. Ni chafodd yr un o ddyfroedd ymdrochi Cymru eu dosbarthu fel rhai gwael.

Meddai Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae sicrhau fod ein dyfroedd ymdrochi yn lân yn bwysig ar gyfer ein economi, ein cymunedau arfordirol a’r bywyd gwyllt yn y moroedd.

“Newyddion gwych yw clywed bod holl ddyfroedd ymdrochi Cymru wedi pasio’r prawf ansawdd eleni. Er gwaethaf safonau llym newydd yr UE, mae mwy na thri chwarter ein dyfroedd ymdrochi wedi cyrraedd safon ragorol yr haf yma.

“Gyda dyfroedd ymdrochi glân, bydd ein harfordir a’n hamgylchedd naturiol yn parhau i roi buddion enfawr i drigolion Cymru, a hefyd i’n hymwelwyr. Mae mynd ar wyliau glan môr neu dreulio diwrnod ar y traeth ymhlith y gweithgareddau mwyaf poblogaidd i nifer o deuluoedd. Felly, mae cyrraedd y safon newydd yma’n newyddion gwych i drigolion, amgylchedd ac economi Cymru.

“Ein sialens yn awr yw cynnal y safon yma, a byddwn yn parhau i weithio’n galed i ddiogelu a chyfoethogi ein hadnoddau naturiol a sicrhau bod ein dŵr yn parhau i fod o ansawdd uchel.”

Os ydych chi am wybod mwy o wybodaeth am ansawdd dwr eich traeth lleol, ewch I

http://environment.data.gov.uk/wales/bathing-waters/profiles/index.html

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru