Gweithredu ar safle gwastraff Bryn Compost

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflwyno rhybudd gorfodaeth ffurfiol ar adnodd trin gwastraff Bryn Compost yng Ngelligaer.

Mae hyn yn dilyn torri amodau ei drwydded, gan beri i ddrewdod effeithio ar breswylwyr Gelli-gaer a Ffos y Gerddinen fel ei gilydd.

Ar ôl i bobl yr ardal fynegi pryderon, cynhaliodd swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru ymchwiliad i’r safle a chanfod bod y cwmni’n cadw ychydig yn fwy o wastraff nag oedd ganiatâd i’w gadw ar y safle am flwyddyn.

Mae’n debyg mai’r cynnydd gwastraff hwn fu’n gyfrifol fod cynnydd ym mhroblemau  drewdod y safle.

O ganlyniad i'r rhybudd gorfodaeth, mae'n rhaid i’r cwmni sicrhau nad yw’n derbyn mwy o wastraff nag a ganiateir yn ystod y 12 mis nesaf er mwyn sicrhau nad yw hyn yn digwydd eto.

Yn ogystal â hynny, mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn rheoleiddio rhagor ar y safle i wneud y siŵr bod y cwmni’n gwneud popeth yn ei allu i leihau problemau’r drewdod sy’n codi yno, a’i effaith ar y gymuned.

Meddai Gareth O’Shea o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym yn rheoleiddio safleoedd megis Bryn Compost er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio ag amodau’u trwydded ac nad yw eu gweithgareddau’n effeithio ar ansawdd bywyd pobl leol.

“Ers caniatáu trwydded i Bryn Compost yn 2005, rydym wedi adolygu’u gweithgareddau’n rheolaidd ac wedi gorfodi nifer o welliannau ar y safle.

“Rydym yn dal i fonitro gweithrediadau ar y safle’n agos iawn a byddwn yn cynyddu’n harchwiliadau er mwyn sicrhau fod y gwelliannau diweddaraf yn cael eu gwneud a bod yr arogl sy’n effeithio ar y bobl sy’n byw yn yr ardal yn llai.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru