Haf o ddigwyddiadau glan môr

Orchids Ynyslas

Mae ein traethau yng Nghymru yn llefydd gwych i bobl leol a thwristiaid ymweld â nhw ac i archwilio’r awyr agored.

A gyda gwyliau’r ysgol ar y gorwel, bydd diwrnod ar y traeth yn un o’r gweithgareddau mwyaf poblogaidd i deuluoedd yr haf hwn.

Nawr mae cyfle i ddysgu mwy am ein harfordir gyda rhaglen lawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi Ynyslas, yng Ngheredigion.

Dywedodd Justin Lyons, Rheolwr Gwarchodfa Dyfi Ynyslas, Cyfoeth Naturiol Cymru,

“Bob haf, rydym yn cynnal digwyddiadau sy’n annog pobl o bob oed i fynd tu allan ac archwilio’r lle arbennig hwn rydym mor falch o gael edrych ar ei ôl.

“Ymunwch â ni ar helfa trychfilod, darganfod hanes cudd y gors, a dysgu sut i adnabod adar a mamaliaid ar yr arfordir.

“Gall pobl hefyd ddarganfod mwy am yr amrywiaeth annisgwyl o gregyn mâr a ellir dod o hyd iddynt yma, ac wrth gwrs, cystadlu yn y gystadleuaeth castell tywod blynyddol.

“Rydym yn gobeithio bydd y gweithgareddau hyn yn ysbrydoli ein hymwelwyr a’n helpu i warchod llefydd fel y rhain ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Mae gwarchodfa Ynyslas, a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn denu hyd at 250,000 o ymwelwyr y flwyddyn. Mae'r twyni tywod euraidd yn gartref i adar prin, trychfilod gwahanol a thegeirianau trawiadol.

Mae’r Ganolfan Ymwelwyr ar agor o’r Pasg hyd at ddiwedd mis Medi.

Gellir dod o hyd i restr lawn o ddigwyddiadau ar wefan CNC, ar dudalen Facebook Canolfan Ymwelwyr Dyfi Ynyslas, neu ar Twitter @DyfiWardens.

Mae 2018 yn Flwyddyn y Môr yng Nghymru ac mae CNC yn annog pobl i ddysgu mwy am amgylchedd morol Cymru, gan awgrymu’r mannau lle gellir mwynhau’r gorau o’n safleoedd arfordirol a sut i fynd ati i’w gwarchod.

Maent wedi dewis deg lle arbennig o amgylch arfordir Cymru i’w hymweld a’u harchwilio yn ystod Blwyddyn y Môr gan gynnwys Morfa Harlech, Ynyslas ac Oxwich.

Ewch i wefan CNC i ddarganfod mwy: naturalresources.wales/yearofthesea.