Gweilch y pysgod yng Nghoedwig Hafren yn llwyddo deirgwaith yn olynol

Osprey bird perched on the edge of her nest

Am y drydedd flwyddyn yn olynol mae cywion gweilch y pysgod wedi deor yn eu nyth yng nghoedwig Hafren ger Llanidloes, Powys.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru  (CNC), sy’n edrych ar ôl y safle, yn cadw llygad craff ar hynt a helynt y tri chyw.

Dros y ddwy flynedd diwethaf mae pum cyw wedi cael eu magu’n llwyddiannus yn y nyth, ac fe fydd staff yn parhau i gofnodi  ymddygiad bridio’r adar, a chadw llygad ar sut mae pethau’n datblygu. 

Meddai Steve Cresswell Reolwr Adnoddau Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae bywyd gwyllt yn rhan bwysig o’n hamgylchedd, treftadaeth a’n diwylliant yng Nghymru. 

“Rydym yn gweithio’n galed i wneud yn siŵr fod y bywyd gwyllt gwerthfawr ac amrywiol yng Nghoedwig Hafren yn cael ei warchod.

“Rydym mor falch fod gweilch y pysgod wedi dychwelyd eto eleni, sy’n dangos fod ein hamgylchedd naturiol gwych yn medru cynnal rhywogaeth eiconig fel gwalch y pysgod."

Nid yw’r bridio wedi bod i gyd yn ddidrafferth eleni.

Fe adawodd y fenyw ei set gyntaf o wyau pan ymddangosodd gwryw arall, a wthiodd  y gwryw oedd wedi bod yn bridio yn Hafren am y ddwy flynedd diwethaf allan o’r nyth.

Fodd bynnag, fe fridiodd y gwryw newydd gyda’r fenyw a chyn pen dim roedd hi’n ôl ar wyau.

Croesewir ymwelwyr i’r safle, fodd bynnag nid oes yna lawer o fannau i barcio ac mae cyfleusterau’n brin yn yr ardal

Mae yna guddfan gwylio fach ar y safle, ond ni all ymwelwyr fynd o fewn 400 metr i’r nyth er mwyn sicrhau fod yr adar yn cael llonydd.

Yn y cyfamser , mae gweilch y pysgod wedi dychwelyd i Ganolfan Gweilch y Pysgod  Dyfi, ger Machynlleth,  ac maent wedi  cenhedlu dau gyw.

Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn sy’n edrych ar ôl y safle, ac mae ganddynt gamerâu byw a gwirfoddolwyr yno i roi gwybodaeth bellach i bobl am yr adar ysglyfaethus prin hyn, sy’n dod yma bob blwyddyn.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru