Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

25 mlynedd o feicio mynydd yng Nghoed y Brenin

Coed y Brenin visitor centre surrounded by trees

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gwahodd pobl i ddathlu 25 mlynedd o feicio mynydd yng Nghoed y Brenin.


Coed y Brenin, ger Dolgellau, oedd y ganolfan beicio mynydd gyntaf yn y DU. Mae ganddi fwy na 200 cilometr o lwybrau ar gyfer rhedeg, cerdded a beicio mynydd.

Fe fydd y garreg filltir 25 mlynedd yn cael ei dathlu eleni yn Enduro Coed y Brenin, gyda chyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bob oed a gallu.

Meddai Grace Sanderson, Cynorthwyydd y Ganolfan Ymwelwyr yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Eleni rydym yn dathlu 25 mlynedd o feicio mynydd yng Nghoed y Brenin, a 10 mlynedd ers i’r canolfan ymwelwyr a rhai o’r llwybrau oddi amgylch agor i’r cyhoedd.

“Rydym yn edrych ymlaen at groesawu trigolion yr ardal a thwristiaid i ddathlu gyda ni.”

Bydd y dathliadau’n cael eu cynnal ddydd Sadwrn 1 Hydref a dydd Sul 2 Hydref yng nghanolfan ymwelwyr Coed y Brenin, a reolir gan CNC.

Ychwanegodd Grace:

“Coed y Brenin yw un o’r lleoedd harddaf yng Nghymru ac rydym yn falch o allu cynnig cymaint o lwybrau cyffrous i bawb eu mwynhau.

“Ein gobaith yw y bydd digwyddiadau o’r fath yn helpu mwy o bobl i fentro allan a mwynhau ein hamgylchedd naturiol bendigedig.”

Bydd y digwyddiad yn cychwyn ddydd Sadwrn gyda’r ‘Nippers and Rippers’, sef enduro bach i blant. Gall y cystadleuwyr gymryd rhan yn y ras ‘Fat Tyre Revolution’ hefyd a’r ras ‘Breeze’ ar gyfer merched.

Estynnir croeso i bawb i’r ganolfan ymwelwyr nos Sadwrn ar gyfer parti’r ‘Fat Tyre Revolution’. Fe fydd DJ, bwyd poeth a diodydd yn y caffi tan 8pm.

Ymhellach, fe fydd yna ffilmiau a sesiwn holi ac ateb gyda chyfarwyddwr ‘Mountain Biking – the Untold British Story’, Pip Piper.

Fe fydd Enduro Coed y Brenin yn dod i ben ar y dydd Sul, gyda chylchdaith 30 cilometr neu 55 cilometr a fydd yn cynnwys cymysgedd o lwybrau.

Gellir cael manylion llawn a rhaglen ar gyfer y rasys ar wefan. I gymryd rhan yn unrhyw un o ddigwyddiadau Enduro Coed y Brenin, ewch i www.dyfievents.com/events/coed-y-brenin-enduo/

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.