Digwyddiad grŵp Adnoddau Coedwigoedd Datganiad Ardal Canolbarth Cymru ar gyfer syniadau Creu Coetiroedd

Bydd Tîm Datganiad Ardal Canolbarth Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal cyfarfod arbennig o grŵp cyfoedion Adnodd Coedwigaeth ar ddydd Gwener 5 Chwefror.

Digwyddiad i alluogi pobl rannu syniadau arloesol ar sut y gellir cynyddu'r nifer o goetiroedd yng Nghanolbarth Cymru. Cynhelir y digwyddiad drwy Zoom.

Bydd y cyfarfod yn dechrau gyda'r wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru am y Rhaglen Goedwig Genedlaethol, ac yna bydd Miriam Jones-Walters o CNC yn rhoi cyflwyniad ar Ail-bwrpasu Asedau Tir ar gyfer Creu Coetiroedd.

Bydd mynychwyr eraill wedyn yn cael cyfle i roi cynnig pum munud ar eu dull awgrymedig. Gallai fod yn brosiect sydd eisoes yn cael ei ddatblygu neu'n syniad newydd i'w godi. Anogir creadigrwydd!

Bydd hwn yn gyfle da i rwydweithio a nodi ffyrdd newydd o weithio. Gwahoddir mynychwyr i ddod ag eraill i’r digwyddiad i ehangu'r sgwrs.

Mae'r digwyddiad hwn yn agored i'r cyhoedd. Os hoffech gyflwyno syniad, anfonwch e-bost at mid.as@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk erbyn dydd Llun 1 Chwefror. Gallwch ddarparu hyd at ddwy sleid i gyflwyno'ch syniad.

Os hoffech fynychu’r digwyddiad heb gyflwyno syniad, anfonwch e-bost at yr un cyfeiriad erbyn dydd Iau 4 Chwefror i gadarnhau presenoldeb. Yna anfonir gwybodaeth atoch ar sut i ymuno â'r digwyddiad.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru