Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cadwch olwg am rybuddion llifogydd arlein

Wedi’r haf hir, pan lwyddais i gael y lliw haul gorau a gefais yng Nghymru ers 1999, dwi’n meddwl ei fod yn ddiogel dweud bod yr haf ar ben, bellach.

Felly, ro’n i’n meddwl byddai’n adeg dda i roi gwybod i chi am rai o’r dulliau y gallwch gadw golwg ar-lein ar fygythiad llifogydd i chi: trwy Twitter, Facebook, ein gwefan a’n hap symudol ni.

Trydaru a rhybuddion  ar Twitter

Flood alerts twitterErbyn rŵan, dwi’n meddwl y bydd ein dilynwyr ar-lein yn disgwyl y byddwn yn trydar yn rheolaidd os oes perygl llifogydd.

Ni yn y tîm Cyfathrebu sy’n rheoli ein cyfrif @NatResWales, gan gydweithio’n agos â’n cydweithwyr ni yn y tîm Rhagweld Llifogydd fel y gallwn benderfynu ar ba negesau sydd eu hangen. Gall llifogydd ddigwydd ar unrhyw adeg, felly mae gennym rota yn y tîm ar  gyfer gyda’r nos a’r penwythnos, hefyd, gan gynnwys  dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Er ein bod dal i yrru datganiadau i’r wasg ynglŷn â pherygl llifogydd, gall y rhagolygon, yn aml, newid yn gyflym iawn. Defnyddiwn Twitter i yrru’r wybodaeth ddiweddaraf, ac rydym yn anog y cyfryngau i’n dilyn ni fel y gallan’ nhw ddiweddaru eu safleoedd newyddion efo’r wybodaeth honno, hefyd.

Gall pobl gofrestru i dderbyn y gwasanaeth Rhybuddion Twitter, hefyd, trwy ein cyfrif ni. Golyga hyn y bydd pobl, pan yrrwn “Rybudd Llifogydd Difrifol”, yn derbyn hysbysiadar eu ffôn (rhagor am ystyr ein rhybuddion llifogydd ar ein gwefan).

Tudalen Facebook newydd i helpu pobl i baratoi…

Mae gan ein prosiect Rhybuddion Llifogydd Cymru dudalen newydd ar Facebook ar gyfer Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru. Mae eto’n ddyddiau cynnar, ond amcan y dudalen hon yw helpu cymunedau ledled Cymru ddatblygu cynlluniau llifogydd fel eu bod nhw’n barotach ar gyfer llifogydd pan ddigwyddont.

Gobeithiwn y bydd yn lle gwych i arweinyddion a gwardeiniaid cynlluniau llifogydd gydrannu gwybodaeth a chyd-ddysgu gan ei gilydd.

Ap rhybuddion llifogydd – ar eich ffôn chi….

Flood alerts appDatblygwyd yr ap Rhybuddion Llifogydd gan ein prentisiaid Cyfoeth gyda chymorth ein datblygwyr Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu mwy profiadol. Mae ar gael o’r siop Windows a Google, fel y gallwch barhau i fod mewn cysylltiad, a derbyn eich rhybuddion llifogydd – wrth eich bywyd beunyddiol.

Os ydych chi, fel finnau, yn defnyddio iPhone, mae gen i ofn nad yw ar gael, ar hyn o bryd: ond mae dull amgen a ddatblygwyd gan rywun arall, sef  ‘Flood Alerts’, os dymunwch aros mewn cysylltiad ar eich ffôn.

Bydd ferwiwn o’n ap Rhybuddion Llifogydd ni ar gael i’r iPhon o fis Tachwedd ymlaen.

Map rhybuddion llifogydd byw – ar ein gwefan ni rŵan (llun)

Live flood mapAc yn olaf, ond nid yn lleiaf, mae gennym fap llifogydd byw ar ein gwefan ni, rŵan. Datblygwyd y map hwn gan Shoothill, gan ddefnyddio data rhybuddion llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd. Gallwch chwilio o dan god post, ardal, sir ac etholaeth AS/AC, a gweld a oes rhybuddion cyfredol ar fap hawdd ei weld.

Fel y darfu inni grybwyll yn negesau eraill yn y blog hwn, mae gennym eto lwyth o waith o’n blaenau wrth ddatblygu ein gwefan a’n gwasanaethau ar-lein eraill ni. Gobeithiwn y bydd ein cyfarpar ar-lein o gymorth i chi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am faterion llifogydd, a gall pobl barhau i alw Floodline ac ymgofrestru ar gyfer derbyn rhybuddion llifogydd dros y ffôn, trwy destun a thrwy e-bost, hefyd.

Byddai’n wych clywed eich barn chi, gan ein bod wrthi’n gyson yn adolygu ac yn chwilio am ffyrdd newydd o wneud pethau ar-lein.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.