Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Y Gwanwyn yn deffro – ac Anturiaethau’n dechrau!

O'r diwedd mae’ Gwanwyn wedi ymddangos! Gyda'r tywydd yn gwella mae'n rhaid i ni wneud y mwyaf ohono felly pam na chewch chi’r teulu allan i’r awyr agored am adloniant sy’n rhad ac am ddim?

Mae eich coetir, gwarchodfa natur, traeth neu barc lleol yn ôl pob tebyg yn dechrau dangos eu lliwiau gwanwyn ac mae nhw’n lleoedd gwych i fynd am antur.

Mae mynd i ymchwilio i'r fywyd gwyllt yn ffordd wych i ymgysylltu hen a'r ifanc yn y byd naturiol, felly beth am gael pawb i gyfri a nodi faint o wahanol rywogaethau o blanhigion, adar, pryfed ac anifeiliaid eraill y gallant eu gweld ar eu hantur.

Gall plant hŷn ddylunio siart cyfrif i fynd gyda nhw i ddal eu "darganfyddiadau" neu gallech gymryd lluniau ar hyd y ffordd i weld pwy all ddod o hyd i'r mwyaf. Os oes gennych ffôn smart mae llawer o apps y gallwch eu lawrlwytho fel y gallwch adnabod y creuadur neu’r planhigyn  yn y fan a'r lle.

Helfa Clychau’r gog

Mae blodau gwyllt fel ein clychau'r gog brodorol hardd yn dechrau ymddangos. Efallai y byddwch yn sylwi eu bod yn lliw ychydig yn fwy dwys na'r amrywiad Sbaeneg  sydd weithiau’n cael eu plannu yn ein gerddi. Mae eu coesau yn plygu a llai o flodau cain ar bob coes. Mae'r blodau brodorol yma wedi eu gwarchod - felly gwnewch yn siŵr na fyddant yn cael eu casglu!

Oeddech chi'n gwybod bod y Rhufeiniaid yn arfer defnyddio pennau hadau wedi eu malu sy'n ffurfio ar ôl y blodau wywo fel math antiseptig o sebon?

Beth am ddyrnu blodau a dail?

Ffordd wych o gael eich teulu i ddysgu rhai sgiliau adnabod yw i'w cynnwys mewn tipyn o gelf naturiol!

Pan fyddwch chi allan ar eich antur, edrychwch am ddail sydd wedi cwympo neu  flodau ar y llawr. Oes rhywun yn gwybod pa blanhigion / coed y maent yn dod? Cymerwch lun er mwyn i chi edrych i fyny yn y cartref. Ceisiwch beidio â chodi unrhyw ddail neu flodau ar gyfer y gweithgaredd hwn oni bai eu bod oddi wrth eich gardd.

Gallwch gael eich oriel gelf naturiol os byddwch wedi paratoi o flaen llaw neu gallwch ddod â'ch casgliad adre efo chi a rhoi cynnig ar y gweithgaredd hwn yno.

  • Bydd angen i chi gael darn o lliain gwyn o hen gynfas neu gobennydd achos dorri'n sgwâr bach ar gyfer pob person
  • Rhowch eich blodau / dail ar un ochr i'r defnydd ac yn plygwch yn eu hanner
  • Gan ddefnyddio morthwyl bychan, craig fflat neu ffon trwm, dyrnwch y defnydd. Yn ddelfrydol, bydd angen arwyneb gwastad i chi wneud hyn ar fel llwybr neu boncyff coeden
  • Agorwch y defnydd a dylech weld fod y dail / blodau wedi staenio’r deunydd
  • Ceisiwch ddefnyddio gwahanol arlliwiau a lliwiau i greu gwaith celf unigryw
  • Gallwch arbed y llun neu golchwch y defnydd i’w ddefnyddio dro ar ôl tro

Nawr bod yr holl wyau siocled wedi'u bwyta, beth am feddwl am wyau o ongl arall?

Adeiladu nyth

Girl building a nestUn gweithgaredd hwyliog i roi cynnig yw adeiladu nyth. Os ydych yn gwylio adar yn fanwl ar yr adeg hon o'r flwyddyn, byddwch yn eu gweld nhw hedfan yn ôl ac ymlaen gan gario brigau bach ac ati i gadw eu nythod mewn cyflwr da ar gyfer eu teuluoedd.

Siaradwch am yr adar, a meddyliwch am sut y maent yn goroesi yn yr amgylchedd. Ble maent yn cysgu, yn dodwy wyau a'r hyn mae nhw’n eu fwyta?

Yna defnyddiwch deunyddiau naturiol, yr ydych yn dod hyd iddynt ar y llawr i wneud nythod. Gallwch  ddefnyddio mwd i lynu’r nythod at ei gilydd os ydych am. Allwch chi ddod o hyd unrhyw beth i'w gwneud yn feddal ar gyfer yr wyau?

Gallech hyd yn oed adeiladu nyth enfawr os ydych mewn ardal sydd â llawer o bren marw sydd ar gael.

Safari Glan Môr

Gallwch chwilio am wyau o fath arall os byddwch yn mynd ar Safari Glan y Môr.

Yn ystod yr adeg hon o'r flwyddyn bydd creaduriaid môr  yn silio – a bydd  wyau mor pysgod megis pyrsiau'r fôr-forwyn(casys wyau siarc) yn cael eu golchi i fyny ar y draethlin. Drwy ddod o hyd pyrsiau fôr-forwyn ac anfon oddi ar unrhyw wybodaeth i Ymddiriedolaeth Shark, gallwch helpu cadwraeth siarc.

Un cynnig i helpu ar eich helfa  yw mynd yn araf fel y gallwch “gadw llygad” ar y tywod... ..

Mae nifer o brosiectau Gwyddoniaeth Dinesyddion sy’n ymwneud â chadwraeth ar gael. Efallai y gallech chi roi cynnig ar y gwefannau hyn:

http://www.opalexplorenature.org/

https://scistarter.com/finder

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.