Ein gwefan ar ei newydd wedd – nawr yn fyw!

Os ewch i’n gwefan ni heddiw, mi welwch gryn newid. Cymerwch olwg, beth yw eich barn chi?

Y cynllun newydd…

Rydym ni’n meddwl bod y cynllun yn rhwyddach ac yn symlach. Mae hefyd yn rhoi inni ragor o ofod i ddangos pytiau fideo, delweddau a chynnwys o’n sianelau cyfryngau cymdeithasol.

New siteEin safle ar ei newydd wedd

Rhai o’r newidiadau mwyaf a welwch yng nghynllun y wefan, fel y crybwyllodd Cameron yn ei negesau blaenorol, yw:

  • dolennau cyswllt i’n tudalennau mwyaf poblogaidd – bellach yn haws eu canfod yng nghornel dde uchaf pob un tudalen
  • adran newydd ar gyfer newyddion a digwyddiadau – yn dod â’r hanesion diweddaraf am waith rydym ni’n ei wneud yn eich cymunedau
  • rhybuddion llifogydd – yn awr yn fwy, ac i’w gweld ar ragor o dudalennau
  • modd chwilio - bar chwilio mwy gweladwy ar bob un tudalen
  • botwm iaith – yn haws ei ganfod yng nghornel dde uchaf pob un tudalen
  • …a dylai edrych yn well os ydych chi’n edrych arni ar eich ffôn symudol neu’ch llechen, hefyd!

Defnyddio “teils”…

Y gwahaniaeth arall, eithaf sylweddol, yw ein bod ni wedi newid y “llywio creiddiol” (dewislenni a thudalennau glanio).

sixteen squares for the navigation

Rydym wedi dileu’r dewislenni hofran neu gwymplenni a fy gennym ar dalcen y safle, gynt.

Mae gennym, rŵan, 16 ‘teilsen’ yn ein tudalen hafan.

Os cliciwch ar deilsen, byddwch yn cyrraedd tudalen fynegai gyda rhagor o deils yn yr adran honno. Yr hyn y dylai hyn ei olygu yw y cewch hyd i’r dudalen rydych yn chwilio amdani o fewn pedwar clic.

Rydym wedi ceisio rhoi teitl eglur a disgrifiad cryno o bob un deilsen. Bydd rhai’n newid wrth inni ddatblygu rhagor ar y safle.

Rhagor o ddulliau i ganfod eich cynnwys…

Mae pobl yn pori gwefannau mewn dulliau ychydig yn wahanol i’w gilydd. Gallwch ddewis pori drwy’r teils, clicio ar y “tudalennau poblogaidd”, neu ddim ond defnyddio’r chwilio er mwyn cael hyd i’r hyn rydych am ei wybod.

Felly dywedwch wrthym a gawsoch chi hyd i’r dudalen roedd arnoch chi’i heisiau, ai peidio…..

Dim ond megis dechrau’r ydym ni!

Felly rydym wedi cyhoeddi ein trefn a’n cynllun newydd, ond heb eto greu’r holl dudalennau cynnwys newydd fydd o dan ein teils. Rydym hefyd wrthi’n gyson yn adolygu ein cynnwys ac yn trwsio mân bethau yma ac acw. Os cewch hyd i rywbeth nad yw’n gweithio, rhowch wybod inni, ac mi edrychwn ni arno.

Mae hwn yn waith ENFAWR. Roedd gan ein cyrff blaenorol filoedd o dudalennau o gynnwys. Bydd angen i ni  ein cyfyngu ein hunain wrth benderfynu beth sydd ei angen ai peidio ar ein safle yn y dyfodol: rhagor am hynny  yn y dyfodol….

Gobeithiwn eich bod chi’n hoffi’r safle newydd. Byddem wrth ein boddau’n clywed eich barn, ynteu ar y blog yma, ynteu trwy neges e-bost at digitalcommsteam@naturalresourceswales.gov.uk

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru