Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Priodasau cyfareddol mewn coedwig

Wedding at Coed y Brenin

Rydym yn gofalu am safleoedd ledled Cymru lle y gall pobl fwynhau harddwch ein hamgylchedd ar garreg eu drws.

Y llynedd, cynhaliodd canolfan ymwelwyr Coed y Brenin, ger Dolgellau, eu gwledd briodas gyntaf. Yma, mae Grace Sanderson, Cynorthwyydd y Ganolfan Ymwelwyr, yn sôn mwy am y gwasanaeth newydd hwn...

Rydym yn falch o allu helpu mwy o bobl i fentro allan a mwynhau’r awyr agored trwy gyfrwng ein llwybrau, ein canolfan ymwelwyr a’n digwyddiadau rheolaidd. Y llynedd, fe benderfynon ni fentro i faes gwahanol a thrio rhywbeth newydd trwy gynnig y ganolfan ymwelwyr fel lleoliad unigryw ar gyfer cynnal gwleddoedd priodas.

Roedden ni o’r farn y byddai’r lleoliad yn berffaith i barau sydd eisiau dathlu eu diwrnod arbennig ynghanol harddwch yr amgylchedd naturiol.

Gwedd fodern sydd i’r ganolfan a cheir yno falconi dan orchudd wedi’i leoli ym mrig y coed yng Ngogledd Cymru. Gyda golygfeydd gogoneddus o’r goedwig a Chadair Idris, dyma leoliad gwirioneddol arbennig i’r briodferch, y priodfab, a’u gwesteion ei fwynhau.

Rydym wedi cynnal dwy briodas yma dros yr haf, a bu modd i’r ddau bâr fentro allan a gwneud yn fawr o’r golygfeydd hardd ar gyfer eu lluniau priodas.

Mae gennym le ar gyfer hyd at 70 o westeion, ac mae gennym drwydded i werthu alcohol a chwarae cerddoriaeth wedi’i recordio neu gerddoriaeth fyw tan hanner nos. Gall y parau ddewis trefniadau arlwyo sy’n gweddu iddyn nhw trwy logi arlwywyr allanol i baratoi a gweini bwydydd a diodydd. Hefyd, ceir digon o leoedd parcio, gyda mynediad a chyfleusterau i bob gwestai.

Bu Elizabeth a Jason yn dathlu eu diwrnod arbennig gyda ni yng Nghoed y Brenin, a dyma a oedd ganddyn nhw i’w ddweud:

“Roeddwn i wedi bod eisiau priodi yn yr awyr agored erioed, felly pan ofynnodd Jason imi ei briodi roeddwn i’n gwybod fy mod eisiau i’n gwledd briodas gael ei chynnal yng Nghoed y Brenin.

“Mae’n ddewis da ar gyfer parau sy’n ymddiddori yn yr awyr agored ac mewn natur.

“Cafodd ein cyfeilion a’n teuluoedd amser gwych yn mwynhau’r golygfeydd yn ystod y wledd, ac fe ddywedodd pawb pa mor hardd oedd y lleoliad.”

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am Goed y Brenin fel lleoliad ar gyfer gwleddoedd priodas, gallwch ein ffonio’n uniongyrchol yn y ganolfan ymwelwyr ar 01341 440747.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.