Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Agor data gweddlun… yr uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau

Gwybodaeth tirlun LiDAR ar gael i'r cyhoedd

Maddeuwch y teitl!

Ymgais dila ar hiwmor sy’n adlewyrchu’r data yr ydym newydd ei agor i’r cyhoedd drwy gyfrwng porth lawrlwytho Lle.

Mae rhyddhau’r data hwn yn ei roi ar gael i bob darpar ddefnyddiwr yn rhad ac am ddim, gan wneud y mwyaf o ddefnydd a budd o’r set data amgylcheddol pwysig hwn.

Gobeithio bydd hyn yn arwain at wned penderfyniadau sydd wedi ei selio ar well tystiolaeth, gan arwain at amgylchedd iachach ar gyfer Cymru a’i phobl.

Mae’r data uchder a agorwyd gennym yn seiliedig ar ddulliau dal data LiDAR (Light Detection and Ranging).

Dull ar gyfer mesur pellter oddi wrth wrthrychau yw LiDAR, sydd yn yr achos hwn yn arwain at allu creu gweddlun  manwl gywir sy’n gorchuddio o gwmpas 70% o Gymru.

Mae gan y data sawl defnydd ar draws sawl maes, yn enwedig yn y sector amgylcheddol.

Hyd at ychydig o flynyddoedd yn ôl, cyfyngwyd y data hwn i gontractwyr oedd yn gweithio ar ein rhan neu’r rheiny oedd yn gallu fforddio prynu’r data.

Dros y blynyddoedd daeth yn haws cael mynediad iddo, gan ein harwain at wneud y data’n hollol rydd a hygyrch i’w lawrlwytho.

Drwy ddarparu LiDAR yn rhad ac am ddim gyda chyfyngiadau trwyddedu bach iawn, rydym ni’n galluogi cynulleidfa lawer ehangach i gael mynediad i’r data.

Gobeithio bydd hyn yn rhyddhau potensial economaidd yng Nghymru a thu hwnt.

Yn ogystal â’r buddiannau o ran argaeledd gwell i’r data hwn, bydd y penderfyniad i’w wneud yn agored yn lleihau baich gweinyddol staff CNC a Llywodraeth Cymru sy’n gorfod darparu cefnogaeth trwyddedu data ac sydd hefyd yn gorfod rheoli ceisiadau.

Felly, yn ogystal â gallu hwyluso lawrlwytho’r data’n hawdd, byddwn yn torri drwy’r fiwrocratiaeth sy’n gysylltiedig â chael mynediad i’r wybodaeth.

Diolch byth, oherwydd ei faint a’i gymhlethdod, mae data LiDAR wedi elwa o fecanweithiau lawrlwytho ar-lein ers sawl blwyddyn, a bu modd i ni elwa i’r eithaf ar ddefnyddio offer a thechnoleg i’n helpu ni, gan elwa ar yr hyblygrwydd a gynigir gan dechnoleg y cwmwl i wasgaru a rhannu ein data.

Rydym ni’n rhagweld y bydd galw mawr am y data hwn, felly ers i’r cyhoeddiad gael ei wneud, gwnaed sawl gwelliant i’r adnodd lawrlwytho data a ddarperir gan blatfform ar y cyd CNC a Llywodraeth Cymru, Lle.

Yn y dyfodol rydym ni’n bwriadu ychwanegu’r archif hanesyddol i’r adnodd lawrlwytho a gallwch weld data ychwanegol yn cael ei ychwanegu at y safle wrth iddo esblygu.Ynys Llanddwyn, Ynys Môn.

Rydym ni’n mawr obeithio y byddwch chi’n canfod bod y data’n ddefnyddiol a’r adnodd lawrlwytho’n hawdd ei ddefnyddio, nid gwaith bach fu agor cymaint â hyn o ddata i’r cyhoedd, ac rydym ni’n croesawu unrhyw adborth ar y potensial a agorwyd gan y data hwn a’i statws agored newydd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.