Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Canolbwyntio ar goredau, gydag Ollie Lowe

Ers bron i dair blynedd, rwyf wedi bod yn rhan o Grwp Llywio Cynllun gan y Construction Industry Research and Information Association (CIRIA), yn ail- ysgrifennu’r hyn a elwir yn anffurfiol yn yr Arweinlyfr Cored – neu ganllaw y diwydiant ar sut i adeiladu coredau.

Ers i’r Arweinlyfr cyntaf gael ei gyhoeddi 13 mlynedd yn ôl, mae effaith coredau fel rhwystr i gysylltedd ecosystemau, ac fel risg i iechyd a diogelwch wedi’i astudio yn fwy manwl a’I dderbyn yn fwy eang.

Maae’r canllaw newydd yn ddogfen gynhwysfawr, sy’n rhoi cyngor ar bob agwedd ar goredau.  

Tra bo’r ddogfen newydd yn hirach na’r un flaenorol, mae’n hawdd ei hastudio gan ei bod yn cyfeirio’r darllenydd boed yn berchennog, yn rheoleiddiwr neu’n ddefnyddiwr coredau.

Dwi’n falch fod holl gostau ac effeithiau coredau’n cael eu hystyried yma mewn ffordd holistig. Mae hyn yn adlewyrchu’n llawer gwell flaenoriaethau CNC a Llywodraeth Cymru ar wasanaethau ecosystemau, defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol a sicrhau amgylchedd iach I genedlaethau’r dyfodol.

Felly, mae yma enghraifft wych o sut mae CNC a geomorffoleg yn helpu’r amgylchedd ehangach. A bydd y ddogfen yn help mawr i’r rhai ohonom sy’n rheoli, trwyddedu, a gweithio ym maes coredu. 

Mae’r canllaw newydd ar gael drwy’r linc yma https://www.ciria.org/Resources/Free_publications/River_weirs.aspx

Roedd Grwp Llywio’r Cynllun yn cynrychioli nifer eang o feysydd gan gynnwys rheoleiddwyr, cynghorwyr, ymddiriedolaethau ac ymgynghorwyr ar draws Prydain er mwyn dod â gwybodaeth eang at ei gilydd ynglyn â choredau. Cewch fwy o wybodaeth gan Oly Lowe

 

 

 

 

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.