Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Lleoliadau

Fel sefydliad, rydym wedi ymrwymo i helpu i ddatblygu gweithlu medrus i Gymru

Lleoliadau CNC

A ydych eisiau helpu i gynnal a gwella amgylchedd naturiol gwerthfawr Cymru? Os felly, byddem wrth ein bodd eich cael yn rhan o Dîm CNC!

O fis Ebrill 2019 bydd modd inni gynnig amrywiaeth o leoliadau, yn cynnwys:

Lleoliadau â thâl

 • Prentisiaethau
 • Lleoliadau addysg uwch

Lleoliadau di-dâl:

 • Lleoliadau gwaith
 • Lleoliadau profiad gwaith i fyfyrwyr
 • Lleoliadau ymchwil
 • Lleoliadau i wirfoddolwyr CNC

Ymgeisio am leoliad

Ein nod yw cynnig cyfleoedd teg, agored a chyfartal i bawb.

O fis Ebrill 2019 bydd yr holl leoliadau’n cael eu hysbysebu ar ein tudalen Swyddi a Gwirfoddoli.

Cadwch eich llygaid ar agor am y diweddaraf wrth inni fynd ati i chwilio am leoliadau addas i’w cynnig. 

Y manteision i chi

Bydd ein lleoliadau yn cynnig profiadau diogel, gwerth chwil ac ystyrlon, gan ddarparu:

 • Cyfleoedd dysgu a datblygu, a llesiant
 • Cyfleoedd i ddysgu am ein gwaith a’i weithredu ym maes rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol

Y manteision i ni

Rydym yn credu fod lleoliadau gwaith yn gwneud cyfraniad sylweddol i lwyddiant ein busnes, gan ddarparu’r canlynol:

 • Gweithredu Amcanion Llesiant CNC
 • Ymgysylltu â’r bobl a’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu
 • Mynediad i wybodaeth a phrofiad arbenigol i ddarparu gwaith blaenoriaethol a rhaglenni ymchwil
 • Hyrwyddo gwaith CNC a phwysigrwydd rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol

Cysylltwch â ni

lleoliadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.