Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cyfleoedd Lleoliadau Gwaith

Fel sefydliad, rydym wedi ymrwymo i helpu i ddatblygu gweithlu medrus i Gymru

Cyflwyno ‘Cyfle’

Cynllun newydd CNC yw Cyfle ar gyfer recriwtio, cydgysylltu, cefnogi a rheoli lleoliadau, gan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Lleoliadau addysg uwch
  • Lleoliadau gwaith (sy'n cael eu cynnig drwy raglen Esgyn ar hyn o bryd)
  • Lleoliadau profiad gwaith i fyfyrwyr
  • Lleoliadau ymchwil i fyfyrwyr
  • Lleoliadau gwirfoddolwyr CNC

Cam datblygu

Mae Cynllun Lleoliadau Cyfle yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd a threfnwyd bod staff yn ei ddatblygu a’i gydgysylltu.

Nid ydym mewn sefyllfa i gynnig lleoliadau newydd eto ond rydym yn bwriadu y bydd Cynllun Lleoliadau Cyfle yn cael ei lansio’n llawn yn gynnar yn 2019.

Bydd cyfleoedd lleoliadau yn cael eu hysbysebu yma pan fyddant ar gael.

Y manteision i chi

Bydd ein lleoliadau yn cynnig profiadau diogel, gwerth chwil ac ystyrlon, gan ddarparu:

 • Cyfleoedd dysgu a datblygu, a llesiant
 • Hyfforddiant a chymorth gwerthfawr sy’n cyfrannu at fwy o gyfleoedd o gyflogaeth am dâl yn y dyfodol
 • Cyfleoedd i ddysgu am ein gwaith a’i weithredu ym maes rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol

Y manteision i ni

Fel sefydliad, rydym yn ymroddedig i helpu datblygu gweithlu medrus yng Nghymru. Rydym yn credu fod lleoliadau gwaith yn gwneud cyfraniad sylweddol i lwyddiant ein busnes, gan ddarparu’r canlynol:

 • Gweithredu Amcanion Llesiant CNC
 • Cyfleoedd dysgu a datblygu, a llesiant ar gyfer staff
 • Ymgysylltu â’r bobl a’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu
 • Mynediad i wybodaeth a phrofiad arbenigol i ddarparu gwaith blaenoriaethol a rhaglenni ymchwil
 • Hyrwyddo gwaith CNC a phwysigrwydd rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol

Cysylltwch â ni

cyfle@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.