Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Sut i Wneud Cais

Mae’r dudalen hon yn esbonio’r broses y bydd angen ichi ei dilyn os dymunwch ymgeisio am swydd yn Cyfoeth Naturiol Cymru

Sut y caiff swyddi eu hysbysebu

Caiff hysbysiadau allanol eu hysbysebu ar y dudalen Swyddi.

Mae’r hysbyseb (y cyfeirir ato weithiau fel Datganiad Cyfraniad) yn pennu lleoliad, pwrpas, cyfrifoldebau penodol a gofynion y swydd, a hefyd mae’n cynnwys manylion am y cais, gan gynnwys y dyddiad cau.

Yr hyn y dylid ei wneud os oes gennych ddiddordeb mewn swydd wag

Os oes gennych ddiddordeb mewn swydd wag, ac os credwch eich bod yn bodloni’r meini prawf a’ch bod yn addas ar gyfer y swydd, dylech wneud y canlynol:

Cam 1: Darllen y Canllawiau i Ymgeiswyr

Cam 2: Llenwi Ffurflen Gais ar gyfer y swydd, lle y bydd yn rhaid ichi ddangos sut y mae eich sgiliau a’ch profiad yn bodloni gofynion y swydd fel y’u nodir yn yr hysbyseb.

Help a chymorth

Bydd yr hysbyseb swydd yn cynnwys manylion e-bost y rheolwr sy’n recriwtio, ynghyd â’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich cais.

Os byddwch angen unrhyw gymorth, neu os hoffech siarad â rhywun ynglŷn â chyflwyno cais, cysylltwch â’r rheolwr sy’n recriwtio’r swydd neu anfonwch e-bost at y Tîm Recriwtio ar recruitment@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu ffoniwch nhw ar 0300 065 4040.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Polisi Llanw Swydd Wag WORD [183.9 KB]
Ffurflen Gais Allanol CNC WORD [472.0 KB]
Canllawiau Ymgeisydd PDF [121.8 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.