Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cyfleoedd Cyllid Grant

Darganfyddwch fwy am gyfleoedd cyllid grant gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Eich prosiect

Ni’n cynnig cyllid grant i brosiectau sy’n gyfrannu at y canlyniadau canlynol:

  • Ymgorffori mesurau i alluogi natur a phobl i addasu i’r newid yn yr hinsawdd
  • Meithrin gwydnwch ecosystemau ar y raddfa briodol – o fewn dalgylchoedd neu ar raddfa tirwedd
  • Gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau ar yr un pryd â chreu gwydnwch ecosystemau
  • Cysylltu pobl â natur a materion amgylcheddol

Mathau o cyllid grant

Rydym yn cynnig tri math o grant:

  • Cyllid cais am ganlyniad a renni - gallwch wneud cais ar unrhyw adeg
  • Cyllid grant cystadleuol - yn agor ar gyfer ceisiadau yn ddiweddarach yn 2020
  • Cyllid strategol a ddyrannwyd

Cais am ganlyniad a renni

Gall unigolion, sefydliadau, y sector preifat a'r trydydd sector wneud cais am ganlyniadau a renni.

Os oes gennych chi syniad da sydd angen cyllid, trafodwch ef gyda'ch cyswllt CNC arferol. Os nad oes gennych gyswllt CNC, e-bostiwch NRW.grants@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk yn amlinellu eich syniad a'ch lleoliad a byddwn yn eich pwyntio i'r cyfeiriad cywir.

Gallwch wneud cais am ganlyniadau a rennir ar unrhyw adeg.

Ar ôl trafodaeth gychwynnol, byddwn yn darparu rhestr wirio i chi i'ch helpu i gyflwyno'ch cynnig.

Byddwch yn derbyn penderfyniad terfynol cyn pen pedwar mis ar ôl eich cyflwyniad.

Grantiau Cystadleuol

Rydym yn bwriadu hysbysebu cyfleoedd cyllido grant cystadleuol yn hydref 2020, gyda chyllid yn cael ei ryddhau o 1 Ebrill 2021.

Byddwn yn hysbysebu cyfleoedd ar y dudalen hon.

Rydym yn gweithio gyda'n rhwydweithiau i deilwra grantiau cystadleuol sy'n cyd-fynd â'r blaenoriaethau sy'n deillio o'r saith Datganiad Ardal. Byddant yn adnodd allweddol wrth ein helpu i fynd i'r afael â'r her a gyflwynir gan yr argyfwng hinsawdd a natur a ddatganwyd yn ddiweddar.

Cyllid strategol a ddyrannwyd

Rydym yn cwblhau cyllid grant a ddyrannwyd yn strategol.

Byddwn yn ceisio dyrannu cyllid i gefnogi canlyniadau â blaenoriaeth gan gynnwys y rhai o’r Ddatganiadau Ardal a'r cynllun corfforaethol.

Byddwn yn dyrannu'r grant trwy gydol ein Cynllun Corfforaethol ynghyd â blwyddyn (2020/21 - 2023/24).

Darllenwllch fwy

Darllenwch fwy yn ein strategaeth cyllid grant.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.