Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ariannu

Gwybodaeth am pa gyfleoedd cyllido sydd ar gael i brosiectau sydd o fudd i amgylchedd Cymru ar gyfer bywyd gwyllt a phobl

Mae galwad CNC ynghylch cyllid a chymorth ar gyfer 2018/19 wedi cau yn awr

Cawsom bron i 200 o Ddatganiadau o Ddiddordeb yn gofyn am dros £10miliwn o gefnogaeth ariannol. Mae paneli asesu wedi ystyried y cynigion a bydd y canlyniadau'n cael eu cyfleu cyn bo hir.

Diolch i bob sefydliad sydd wedi datgan diddordeb.

Os oes gennych syniadau ar gyfer cydweithio y tu allan i’n rowndiau cyllido, cysylltwch â’ch swyddog partneriaeth lleol yn y lle cyntaf. 

Diweddariad Cyllid

Mae ein Diweddariad Cyllid yn cynnig golwg gyffredinol ar yr arian sydd ar gael o wahanol ffynonellau i grwpiau ac elusennau ar gyfer achosion a phrosiectau amgylcheddol.

Cyngor am gyllid

Mae gwefan Busnes Cymru yn cynnig cyngor a manylion yn ymwneud â chyllid sydd ar gael i fusnesau ac unigolion, gan gynnwys Offer Chwilio Cyllid Busnes Cymru.

Mae gan Lywodraeth Cymru amrywiaeth o gynlluniau grantiau ar gyfer cyflawni eu polisïau a chreu Cymru decach a mwy llewyrchus.

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cynnig help i chwilio am gyllid trwy gyfrwng Porth Cyllid Trydydd Sector Cymru.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddariad Cyllid Mai 2018 PDF [803.7 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.