Contractau CNC sy’n dod – Piblinell caffael 2022/23

Teitl Contract Categori Dyddiad Dyfarnau Disgwyliedig
Prynu Offer Labordy 2022 Gwasanaethau Labordy 15/01/2023
Model Rhagfynegi Ansawdd Dŵr Ymdrochi ar gyfer y Barri Perygl Llifogydd a Gwasanaethau Ymgynghori Amgylcheddol 01/04/2023
Fframwaith Beicio Mynydd Rheoli Tir i gael ei gadarnhau
Ffensio ar hyd glannau afonydd – Cymru gyfan Peirianneg Sifil -  Perygl Llifogydd a Gwelliannau i Gynefinoedd 01/05/2023
Arolygon Draenio ac Archwiliadau Cwlferi TCC  Peirianneg Sifil -  Perygl Llifogydd a Gwelliannau i Gynefinoedd 31/03/2023
Rhwydwaith Monitro Ansawdd Aer: Pecyn Gwaith 2 Offeryniaeth 31/05/2023
Fframwaith Ail Stocio a Chodi  Gweithgareddau Coedwig 01/02/2023
 Fframwaith yr Amgylchedd Hanesyddol Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) Rheoli Tir i gael ei gadarnhau
Fframwaith ar gyfer Cyflenwi Cemegion Gweithgareddau Coedwig 07/04/2023
Fframwaith Adfer Afonydd a Chynnal a Chadw Asedau Peirianneg Sifil -  Perygl Llifogydd a Gwelliannau i Gynefinoedd 01/02/2023
Cynnal a Chadw Gwasanaethau Caled Rheoli Cyfleusterau a Gwasanaethau Mecanyddol/Trydanol 01/03/2023
Hyfforddiant cerbydau 4x4 Gwasanaethau Corfforaethol a Busnes 01/02/2023
Fframwaith Arolygu Iechyd Coed Gweithgareddau Coedwig 01/01/2023

 

Fel rhan o’n safonau tryloywder a data agored rydym yn cyhoeddi piblinell gaffael i gynorthwyo cyflenwyr i gynllunio a pharatoi at ymarferion caffael sy’n dod.

Bydd yr holl ofynion yn cael eu hysbysebu drwy wefan Sell2Wales.

Adolygir y biblinell bob 6 mis a gallai dyddiadau a gyhoeddwyd newid ac mae’r gwybodaeth yn ddangosol yn unig.

Diweddarwyd ddiwethaf