Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cofnod datgeliadau

Edrychwch ar ein hymatebion i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol a Deddf Diogelu Data yr ydyn ni’n eu hystyried fel rhai sydd o fudd i’r cyhoedd ehangach

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.