Cysylltwch â ni drwy'r cyfryngau cymdeithasol

Ble i ddod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Llwybr Arfordir Cymru

Ein Canolfanau ymwelwyr

Gwirfoddolwyr Llifogydd Cymunedol Cymru

Mae ein tîm Ymgysylltu Cymunedol a Chydnerthedd yn gweithio gyda chymunedau sydd mewn perygl o lifogydd ledled Cymru.

Rhaglen LIFE Natura 2000​

Mae gan Gymru 20 o Ardaloedd Gwarchod Arbennig ar gyfer adar bregus a 92 o Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ar gyfer rhywogaethau prin eraill a chynefinoedd naturiol dan fygythiad. Gyda'i gilydd maen nhw'n cael eu galw'n Natura 2000 ac, ynghyd ag ardaloedd ar draws Ewrop, maen nhw'n ffurfio rhwydwaith heb ei hail o bwysigrwydd rhyngwladol ar gyfer cadwraeth natur.

Allan a ni!

Mae'r prosiect Allan a ni! Yn gweithio gyda 12 o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn gymdeithasol yng Nghymru i annog pobl leol i ddod yn fwy bywiog trwy ddefnyddio'r gofod gwyrdd gerllaw.

Sut rydym yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol

Rydym bob amser yn hapus i bobl bostio cwestiynau, ymholiadau a sylwadau ar ein tudalenau ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Darllenwch ein polisi cyfryngau cymdeithasol yma.

Cysylltu â ni drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol

Rydym yn defnyddio Social Sign In, darparydd trydydd parti, i reoli ein rhyngweithiadau cyfryngau cymdeithasol.

Os ydych yn anfon neges breifat neu uniongyrchol inni drwy’r cyfryngau cymdeithasol, bydd yn cael ei storio gan Social Sign In drwy gydol cyfnod ein contract. Ni fydd yn cael ei rhannu ag unrhyw sefydliadau eraill.

Diweddarwyd ddiwethaf