Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Pwy sydd angen cofrestru?

Yn dibynnu ar y gweithgarwch, efallai fod gofyn i chi gofrestru. Os na allwch fodloni’r gofynion hyn bydd angen i chi wneud cais am drwydded. Ewch i'n tudalen Eithriadau gweithgareddau gollwng i ddŵr a dŵr daear am fwy o wybodaeth.

Dŵr ffo

Os yw’r dŵr yn ddŵr ffo glân, sy’n llifo o do, ffordd, llwybr neu le caled glân er enghraifft, ni fyddwch angen trwydded. Yr unig beth sydd angen gwneud yw gofalu bod y dŵr rydych chi’n ei ollwng yn aros yn lân a heb ei halogi. Darllenwch ragor o gyngor ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Gollyngiadau i garthffos gyhoeddus fudr

Os ydych am ollwng i garthffos gyhoeddus fudr (neu ddraen sy’n cysylltu ag un) ni fyddwch angen trwydded amgylcheddol, ond dylech gysylltu â’ch

A yw fy ngollyngiad yn cael ei cynnwys fel rhan o’r datganiad rheoleiddo sefyllfa risg isel?

Os fod eich gollyngiadau yn cydymffurio gyda’r amodau yn y canllawiau dilynol, ni fydd angen drwydded amgylcheddol.

Gollyngiadau dŵr dros dro o gloddfeydd  Sylwer, caiff y canllawiau ar gyfer Lloegr (a welir ar wefan gov.uk) eu gweithredu yng Nghymru.

Ceisiadau am drwydded

Os ydych am ollwng dŵr neu elifion i ddŵr wyneb neu ddŵr daear ac nad oes unrhyw un o’r pwyntiau uchod yn berthnasol bydd angen i chi gael trwydded amgylcheddol. Rydyn ni yn cynig trwydded rheolau safon ac trwydded pwrpasol.

Ewch i'n tudalen ‘gwneud cais am drwydded rheolau safonol newydd’ i weld os yr ydych yn cwrdd efo’r safon y rheolau. Os nad ydych yn cydymffurfio  efo unrhyw un or rheolau safon, fydd rhaid chi wneud ‘cais am trwydded pwrpasol'. 

I newid trwydded presennol, ewch i ‘newid trwydded presennol’. I trosglwyddo perchenogaeth i person newydd, ewch I ‘trosglwyddo eich trwydded’. Gallwch hefyd 'ildio o’ch trwydded'.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.