Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Newid (amrywio) trwydded gyfredol

Mae’n rhaid i chi wneud cais am amrywiad os ydych chi am wneud unrhyw newidiadau i’ch trwydded

Am ragor o gyngor ar sut i amrywio trwydded gweler y ffurflenni cais a’r nodiadau canllaw isod. Rhaid i bob ymgeisydd (ac eithrio’r rhai sy’n gwneud cais am newid gweinyddol yn unig) lenwi rhan A a rhan F, a chwblhau’r adrannau priodol yn rhan C.

Dim ond Rhan C0.5 sy’n rhaid i chi ei lenwi i wneud newid gweinyddol yn unig. Os ydych yn newid cyfeiriad neu fanylion cysylltu, dylech roi’r manylion newydd yn Rhan A. Gweler y canllawiau ar gyfer Rhan C0.5 i weld beth yw tudalen weinyddol.

Os oes gennych chi fwy nag un drwydded amgylcheddol yn yr un lleoliad, gallwch wneud cais i gyfuno’ch trwydded. Os hoffech wneud hyn, ffoniwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaiad ar 0300 065 3000 i drafod eich cais.

Rhan A

Rhaid i bob ymgeisydd lenwi rhan A – Amdanoch chi.

Rhan F

Rhaid i bob ymgeisydd lenwi rhan F2.

Rhan C

Mae’n rhaid i chi lenwi’r adrannau perthnasol yn Rhan C os ydych am newid trwydded gyfredol. Dewiswch y ffurflen rhan C briodol o’r rhestr isod.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau i:

permitreceiptcentre@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Canolfan Derbyn Trwyddedau
Cyfoeth Naturiol Cymru
29 Heol Casnewydd
Tŷ Cambria
Caerdydd
CF24 0TP

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen - Rhan A WORD [176.9 KB]
NODYN CANLLAW A.doc WORD [208.0 KB]
Ffurflen - Rhan C0.5 WORD [157.1 KB]
NODYN CANLLAW - Rhan C0.5 PDF [157.9 KB]
Ffurflen - Rhan C1 WORD [186.3 KB]
NODYN CANLLAW C1.doc WORD [261.0 KB]
Ffurflen - Rhan C2 WORD [178.9 KB]
NODYN CANLLAW C2.doc WORD [278.5 KB]
Ffurflen - Rhan C6 WORD [265.1 KB]
NODYN CANLLAW C6.doc WORD [333.5 KB]
Ffurflen - Rhan C7 WORD [172.6 KB]
NODYN CANLLAW C7.doc WORD [550.0 KB]
Ffurflen - Rhan F1 WORD [194.6 KB]
NODYN CANLLAW F1.doc WORD [248.0 KB]
Ffurflen - Rhan F2 WORD [181.1 KB]
NODYN CANLLAW F2.doc WORD [250.5 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.