Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Datganiadau Cod Ymddygiad CL:AIRE

Mae ein canllawiau rheoleiddiol yn cefnogi’r Cod Ymarfer Diffiniad o Wastraff (DoW CoP),  sy’n golygu, o’i ganlyn yn gywir, nad rhaid barnu bod deunyddiau sy’n deillio o safle yn wastraff, o dan rhai amgylchiadau neilltuol.

Mae Cod Ymarfer Diffiniad o Wastraff yn fframwaith gwirfoddol ar gyfer penderfynu a  yw deunydd cloddedig sy’n deillio o safle yn ystod gwaith adfer a/neu ddatblygu tir yn wastraff ai peidio. Mae’r Cod Ymarfer Diffiniad o Wastraff yn cynnwys deunyddiau cloddedig:

  • a ailddefnyddir ym man eu cynhyrchu;
  • a drosglwyddir rhwng safleoedd ac a ailddefnyddir yn uniongyrchol heb driniaeth; neu
  • a drosglwyddir rhwng safleoedd ac a ailddefnyddir yn dilyn triniaeth, fel rhan o brosiect Clwstwr

Ers y 1af o Ebrill 2013, Cyfoeth Naturiol Cymru yw’r corff cyfrifol yng Nghymru ar gyfer datblygwyr yng Nghymru. 

Dylid cyflwyno datganiadau i:

www.claire.co.uk/cop

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.