Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb o’r Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd sydd wedi eu cymeradwyo gan Wasanaethau Cenedlaethol, bydd unrhyw ddiwygiadau dilynol yn cael eu rhoi ar y gofrestr drwydded cwympo coed.

Cyfnodau ailblannu yn cael eu dangos fel y cyfnod o 5 mlynedd yn dilyn y cyfnod teimlad.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am gynlluniau sy’n cael eu datblygu neu gynlluniau a gymeradwywyd ewch i dudalen Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth ar Gynllunio Adnoddau Coedwigoedd, gallwch gysylltu â’r tîm Cynllunio Adnoddau Coedwigoedd frp@naturalresourceswales.gov.uk

Enw y CDC ac Ardal Reoli Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Gwaith Arfaethedig 2017-2021 2022-2026 2027-2031 Dyddiad Gorffen yr Ymgynghoriad

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.