Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cynlluniau adnoddau coedwigoedd

Mae’r cynllun adnoddau coedwigoedd yn ddogfen reoli graidd a ddefnyddir ar Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru. Mae’n trefnu ceisiadau ar gyfer rheoli coetir i’r dyfodol yn unol â pholisïau ac ymarfer cyfredol

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb o’r Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd sydd wedi eu cymeradwyo gan Wasanaethau Cenedlaethol, bydd unrhyw ddiwygiadau dilynol yn cael eu rhoi ar y gofrestr drwydded cwympo coed.

Cyfnodau ailblannu yn cael eu dangos fel y cyfnod o 5 mlynedd yn dilyn y cyfnod teimlad.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am gynlluniau sy’n cael eu datblygu neu gynlluniau a gymeradwywyd ewch i dudalen Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth ar Gynllunio Adnoddau Coedwigoedd, gallwch gysylltu â’r tîm Cynllunio Adnoddau Coedwigoedd frp@naturalresourceswales.gov.uk

Enw y CDC ac Ardal Reoli Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Gwaith Arfaethedig 2017-2021 2022-2026 2027-2031 Dyddiad Gorffen yr Ymgynghoriad

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.