Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cofrestr trwyddedau cwympo

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb byr o’r ceisiadau a dderbyniwyd am drwydded i gwympo coed sy’n tyfu ac mae’n cael ei diweddaru’n wythnosol. Bydd manylion y cais yn aros ar y Gofrestr am gyfnod minimwm o bedair wythnos

Yn ystod y cyfnod hwn, gall unrhyw un roi sylwadau neu wybodaeth ychwanegol inni ynglŷn â’r cais.

Os dymunwch weld cais er mwyn ichi allu penderfynu a fyddwch yn anfon sylwadau i ni, gallwch:

Pan fyddwch yn gohebu â ni bydd angen ichi roi eich cyfeirnod ar gyfer y cais/ceisiadau.

Cyfeirnod Enw'r Eiddo Ymgeisydd Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Local Authority Arwynebedd Dyddiad Dechrau'r Ymgynghoriad Dyddiad Gorffen yr Ymgynghoriad
18-19 050/42 Llangoed Andrew Bronwin & Co Ltd SO113398 Llanfair-ym-Muallt Powys 17.96 27/04/2018 25/05/2018
18-19 050/43 Cwmrhaidr Woods A Squire SN760959 Glaspwll Ceredigion 21.82 30/04/2018 28/05/2018
18-19 050/44 Dolymaen Andrew Bronwin & Co Ltd SH933139 Y Trallwng Powys 1.54 30/04/2018 28/05/2018
18-19 050/46 Bodidris Cpt 3b1,3b2,8a Jools Miller SJ204540 Llandegla Sir Ddinbych 4.97 01/05/2018 29/05/2018
18-19 050/47 Abercamlais Estate Andrew Bronwin & Co Ltd SN926293 Pontsenni Powys 0.31 01/05/2018 29/05/2018
18-19 050/49 Rhyd Wen Tilhill SH908301 Llangower Gwynedd 0.76 01/05/2018 29/05/2018
18-19 050/50 Ty Hen Lampeter Tree Services SN564497 Llanbedr Pont Steffan Ceredigion 0.1 01/05/2018 29/05/2018
18-19 050/51 Rhyd Wen Tilhill SH908301 Llangower Gwynedd 1.47 01/05/2018 29/05/2018
18-19 050/52 Tal y Fan Pryor & Rickett Silviculture SN325243 Abernant Sir Gaerfyrddin 18.81 02/05/2018 30/05/2018
18-19 050/54 Rallt M Richards SN905843 Llanidloes Powys 0.57 02/05/2018 30/05/2018
18-19 050/56 Ysgirfechan M Richards SN967372 Aberhonddu Powys 1.72 03/05/2018 31/05/2018
18-19 050/53 Coed Caersaeson Tilhill SH687383 Trawsfynydd Gwynedd 9.24 03/05/2018 31/05/2018
18-19 050/60 Coed Dolchgenog M Richards SN783737 Abersytwyth Ceredigion 1.95 04/05/2018 01/06/2018
18-19 050/64 Coed Ty Nant R Roberts SH903374 Bala Gwynedd 0.15 04/05/2018 01/06/2018
18-19 050/67 Nant yr Cerdin Pryor & Rickett Silviculture SN878496 Llanwrtyd Wells Powys 15.3 04/05/2018 01/06/2018
18-19 050/68 Ffynone and Cilgwyn Woods Hugh Wheeldon & Co SN243382 Castell Newydd Emlyn Sir Benfro 5.6 08/05/2018 05/06/2018
18-19 050/69 Millstone Plantation Mr Morris SJ286067 Y Trallwng Powys 2.5 09/05/2018 06/06/2018
18-19 050/72 Coed Ty Newydd P Jackson SJ107094 Y Trallwng Powys 0.07 09/05/2018 06/06/2018
18-19 050/73 Caeruchedydd Pryor & Rickett Silviculture SN254269 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 10.97 10/05/2018 07/06/2018
18-19 050/65 Dinas Tilhill SN855470 Llanwrtyd Wells Powys 15.08 11/05/2018 08/06/2018
18-19 050/76 Tyddyn Bach P Jackson SH730412 Llan Ffestiniog Gwynedd 2.05 11/05/2018 08/06/2018
18-19 050/66 Rabbit Bank Hedges B Draper SN442050 Cydweli Sir Gaerfyrddin 0.22 14/05/2018 11/06/2018
18-19 050/77 Coed Uchaf M Gillet SJ218335 Croesoswallt Powys 13.99 14/05/2018 11/06/2018
18-19 050/80 Hafod Gwenllian J Searl SH660432 Maentwrog Gwynedd 26.18 14/05/2018 11/06/2018
18-19 050/84 Penclun M Crutchley SN927872 Llanidloes Powys 1.0 15/05/2018 12/06/2018
18-19 050/85 Caebwd T Hughes SN700579 Tregaron Ceredigion 3.35 16/05/2018 13/06/2018
18-19 050/86 Cresselly Estate Hugh Wheeldon & Co SN058053 Arberth Sir Benfro 2.0 16/05/2018 13/06/2018
18-19 050/87 Coed Tyn y Rhos R Roberts SH870359 Bala Gwynedd 0.9 16/05/2018 13/06/2018
18-19 050/90 Allt Ddu Tilhill SN899944 Gorsedd Powys 9.3 17/05/2018 14/06/2018
18-19 050/91 Penycwm-Tregoyd A Bronwin & Co SO206366 Y Gelli Gandryll Powys 5.1 18/05/2018 15/06/2018
18-19 050/88 Alltfedw J Vaughan SN660725 Aberystwyth Ceredigion 1.92 18/05/2018 15/06/2018
18-19 050/63 Church Wood M Richards SO096745 Llandrindod Powys 1.76 21/05/2018 18/06/2018
18-19 050/61 Parc Wood M Richards SO003915 Caersws Powys 3.6 21/05/2018 18/06/2018
18-19 050/94 Mountain Ash Golf Club T Williams SO036006 Aberpennar Rhondda Cynon Taf 0.4 21/05/2018 18/06/2018
18-19 050/97 Ffriddoedd P Davies SJ130791 Ffriddoedd Sir y Fflint 1.18 21/05/2018 18/06/2018
18-19 050/99 Cabin Wood A Bronwin & Co SO113348 Aberhonddu Powys 1.12 22/05/2018 19/06/2018
18-19 050/98 Fox Cover P Davies SJ106770 Treffynnon Sir y Fflint 1.11 22/05/2018 19/06/2018
18-19 050/96 Fferm Morben J Pugh SN708990 Machynlleth Powys 0.13 22/05/2018 19/06/2018
18-19 050/92 Berthdu D Williams SO013852 Llanidloes Powys 0.2 23/05/2018 20/06/2018
18-19 050/93 Oakdale D Williams SN960859 Llanidloes Powys 0.4 23/05/2018 20/06/2018
18-19 050/101 Tregoyd A Bronwin & Co SO0200373 Y Gelli Gandryll Powys 4.19 23/05/2018 20/06/2018
18-19 FDPA/002 Penaurthur Cyfoeth Naturiol Cymru SN719249 Llanymyddfri Sir Gaerfyrddin 11.2 23/05/2018 20/06/2018

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.