Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cofrestr trwyddedau cwympo

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb byr o’r ceisiadau a dderbyniwyd am drwydded i gwympo coed sy’n tyfu ac mae’n cael ei diweddaru’n wythnosol. Bydd manylion y cais yn aros ar y Gofrestr am gyfnod minimwm o bedair wythnos

Yn ystod y cyfnod hwn, gall unrhyw un roi sylwadau neu wybodaeth ychwanegol inni ynglŷn â’r cais.

Os dymunwch weld cais er mwyn ichi allu penderfynu a fyddwch yn anfon sylwadau i ni, gallwch:

Pan fyddwch yn gohebu â ni bydd angen ichi roi eich cyfeirnod ar gyfer y cais/ceisiadau.

Cyfeirnod Enw'r Eiddo Ymgeisydd Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Local Authority Arwynebedd Dyddiad Dechrau'r Ymgynghoriad Dyddiad Gorffen yr Ymgynghoriad
18-19 050/264 Pentwyn Farm T Green SO523092 Trefynwy Sir Fynwy 0.3 06/09/2018 04/10/2018
18-19 050/266 Foel Fawr Coed Cymru SO027842 Llandiloes Powys 1.16 07/09/2018 05/10/2018
18-19 050/267 Drim Wood G Ribakovs SN082190 Arberth Sir Benfro 2.5 10/09/2018 08/10/2018
18-19 050/268 Troedyrharn R Stephens SO068301 Aberhonddu Powys 0.45 10/09/2018 08/10/2018
18-19 050/271 Hendre Glyn Farm H W Forestry SO285075 Y Fenni Sir Fynwy 0.16 11/09/2018 09/10/2018
18-19 050/272 Coed Tal y Bont Rhydian Roberts SH862349 Bala Eryri 0.4 11/09/2018 09/10/2018
18-19 050/228 Gribin Wood D Hughes SJ211467 Llangollen Sir Ddinbych 0.8 12/09/2018 10/10/2018
18-19 050/274 Blaencwrt Alison Wheeler SN400505 Llandysul Ceredigion 0.1 12/09/2018 10/10/2018
18-19 050/276 Coed Ty Cerrig R Roberts SH878351 Bala Gwynedd 0.24 13/09/2018 11/10/2018
18-19 050/277 Coed Morfa R Roberts SJ047394 Corwen Sir Ddinbych 2.36 13/09/2018 11/10/2018
18-19 FRPA006 Gethin Cyfoeth Naturiol Cymru SO027043 Merthyr Tydfil Merthyr 1.3 13/09/2018 11/10/2018
18-19 050/279 Cottages Plantation D Raikes SO128253 Aberhonddu Powys 0.1 17/09/2018 15/10/2018
18-19 FRPA005 Brithdir & Llanfachreth Cyfoeth Naturiol Cymru SH771213 Dolgellau Parc Cenedlaethol Eryri 4.8 17/09/2018 15/10/2018
18-19 050/280 Lower House Wood M Richards SJ075002 Llanfair Caereinion Powys 4.24 17/09/2018 15/10/2018
18-19 050/280 Penygaer Wood M Richards SJ071013 Llanfair Caereinion Powys 1.06 17/09/2018 15/10/2018
18-19 050/280 Bryn Minor Wood M Richards SJ07900 Llanfair Caereinion Powys 0.4 17/09/2018 15/10/2018
18-19 050/280 Court Wood M Richards SO165942 Y Drenewydd Powys 3.57 17/09/2018 15/10/2018
18-19 050/280 Weston Wood M Richards SO232941 Trefaldwyn Powys 5.23 17/09/2018 15/10/2018
18-19 050/280 Penstrowed Wood M Richards SO068916 Trefaldwyn Powys 0.81 17/09/2018 15/10/2018
18-19 050/281 Hendreseifion G Conway SH764026 Machynlleth Powys 0.2 17/09/2018 15/10/2018
18-19 050/282 Ffynnon Gloch Farm C Wheeler SN419581 Llanarth Ceredigion 1.0 18/09/2018 16/10/2018
18-19 050/283 Plasgwyn T Jones SJ109100 Y Trallwng Powys 0.24 18/09/2018 16/10/2018
18-19 050/285 Coed Ystrad G Hellier SN503298 Brechfa Sir Gaerfyrddin 0.3 18/09/2018 16/10/2018
18-19 050/287 Lake Vyrnwy RSPB SH979250 Llanfyllin Powys 0.5 18/09/2018 16/10/2018
18-19 050/287 Lake Vyrnwy RSPB SJ026189 Llanfyllin Powys 0.07 18/09/2018 16/10/2018
18-19 050/286 Croes Robert Wood Gwent Wildlife Trust SO482059 Trefynwy Sir Fynwy 0.31 25/09/2018 23/10/2018
18-19 050/292 Rhosferig Fach S Richards SO018519 Llanfair-ym-Muallt Powys 0.06 25/09/2018 23/10/2018
18-19 050/298 Cherry Field J Liley ST005832 Llaniharan Rhondda Cynon Taff 0.2 27/09/2018 25/10/2018
18-19 050/299 Rhydonnen E G Jones SJ176426 Llangollen Sir Ddinbych 2.0 28/09/2018 26/10/2018
18-19 050/295 Cilwendeg H Denman SN214387 Aberteifi Sir Benfro 1.3 28/09/2018 26/10/2018
18-19 050/273 Coed Penyglannau Mr R Roberts SH674389 Gellilydan Eryri 1.8 02/10/2018 28/10/2018
18-19 050/297 Llantysilio Woods Balfours LLP SJ185455 Llantsyilio Sir Ddinbych 5.15 02/10/2018 28/10/2018
18-19 050/302 Blaennantgarn Mrs C Owen SN576321 Llandeilo Carmarthenshire 0.03 03/10/2018 29/10/2018
18-19 050/304 Coed Ruperra S Price ST214762 Caerphilly Caerphilly 2.35 03/10/2018 29/10/2018
18-19 050/303 Caerhedyn D Anderson SN705977 Machynlleth Powys 0.06 03/10/2018 29/10/2018
18-19 050/308 Cen Coed Wood H W Forestry SN485031 Llanelli Carmarthenshire 0.49 05/10/2018 01/11/2018

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.