Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Yn ystod y cyfnod hwn, gall unrhyw un roi sylwadau neu wybodaeth ychwanegol inni ynglŷn â’r cais.

Os dymunwch weld cais er mwyn ichi allu penderfynu a fyddwch yn anfon sylwadau i ni, gallwch:

Pan fyddwch yn gohebu â ni bydd angen ichi roi eich cyfeirnod ar gyfer y cais/ceisiadau.

Cyfeirnod Enw'rr Eiddo Ymgeisydd Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Local Authority Arwynebedd Dyddiad Dechrau'r Ymgynghoriad Dyddiad Gorffen yr Ymgynghoriad
17-18 050/344 The Gorse Carter Jonas SJ339423 Rhiwabon Wrecsam 2.45 29/01/2018 27/02/2018
17-18 050/345 Nanterral Carter Jonas SJ339420 Rhiwabon Wrecsam 2.40 29/01/2018 27/02/2018
17-18 050/347 Llanstephan Woodlands Andrew Bronwin & Co Ltd SO123423 Llanfair ym Muallt Powys 0.6 29/01/2018 27/02/2018
17-18 050/343 Coed Rhiwarthen I Finlay SN655790 Aberystwyth Ceredigion 2.0 31/01/2018 28/02/2018
17-18 050/350 Mathrafal M Jones SJ127113 Y Trallwng Powys 0.13 01/02/2018 01/03/2018
17-18 050/353 Nursery Fawr R Owen SH454555 Penygroes Gwynedd 0.013 01/02/2018 01/03/2018
17-18 FRPA021 Hafren Cyfoeth Naturiol Cymru SN877849 Llanidloes Powys 9.1 02/02/2018 02/03/2018
17-18 050/363 Carnguwch Fawr J Miller SH380432 Pwllheli Gwynedd 1.18 02/02/2018 02/03/2018
17-18 050/357 Rhyd Wen Tilhill SH932292 Bala Gwynedd 18.85 06/02/2018 06/03/2018
17-18 050/358 Pen y Wern Red Rock Forestry SN997292 Aberhonddu Powys 4.83 06/02/2018 06/03/2018
17-18 050/359 Coed y Kennels Rhodri Owen SH456476 Penygroes Gwynedd 1.8 07/02/2018 07/03/2018
17-18 050/361 Ty Commins Andrew Bronwin & Co Ltd SO242239 Crug Hywel Brecon Beacons 5.93 07/02/2018 07/03/2018
17-18 050/362 Rhyd Wen Tilhill SH934291 Bala Gwynedd 12.0 08/02/2018 08/03/2018
17-18 050/364 Maescarneddau IWL & PE Evans SH984202 Llanwddyn Powys 1.7 08/02/2018 08/03/2018
17-18 050/355 Long Mountain Andrew Bronwin & Co Ltd SJ263077 Y Trallwng Powys 14.21 09/02/2018 09/03/2018
17-18 050/366 Dolgadfan Forest R Lindsay SN869995 Llanbrynmair Powys 10.31 09/02/2018 09/03/2018
17-18 050/367 Clydach Villa J Powell SO229135 Y Fenni Sir Fynwy 0.06 12/02/2018 12/03/2018
17-18 050/368 Gwardafolog A Davies SN439485 Llandysul Ceredigion 0.32 12/02/2018 12/03/2018
17-18 050/372 Coed Fennifach A Bronwin SO012285 Aberhonddu Powys 6.46 14/02/2018 14/03/2018
17-18 050/373 Land at Acheth J Coles SN751236 Llangadog Sir Gaerfyrddin 0.1 14/02/2018 14/03/2018
17-18 050/375 Sennybridge Training Area Lanmarc Support Services SN867394 Aberhonddu Brecon Beacons 8.03 15/02/2018 15/03/2018
17-18 050/376 Graig Syddi A Shirely Priest SO295104 Y Fenni Sir Fynwy 20.38 20/02/2018 20/03/2018
17-18 050/377 Brenig Woods Tilhill SH963588 Cerrigydrudion Sir Ddinbych 13.05 21/02/2018 21/03/2018
17-18 FRPA022 Betws Cyfoeth Naturiol Cymru SH755059 Machynlleth Powys 2.27 21/02/2018 21/03/2018
17-18 050/374 Treholford Pryor & Rickett Silviculture SO146257 Llangorse Powys 8.03 21/02/2018 21/03/2018

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.