Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol ar gyfer gweithgaredd coedwigaeth

Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r awdurdod cymwys ar gyfer asesu'r pedwar math o brosiect coedwigaeth a nodir yn Rheoliadau Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol (Coedwigaeth) 1999

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.