Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Trwyddedau Cyffredinol 2018 - Adar

Mae pob rhywogaeth o adar gwyllt yng Nghymru yn cael eu gwarchod. Mae trwyddedau cyffredinol yn caniatáu gweithgareddau penodol gyda rhai rhywogaethau fel nad oes angen trwyddedau unigol i wneud y gweithgareddau hynny'n gyfreithlon

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn rhoi trwyddedau cyffredinol er mwyn caniatáu rhai gweithgareddau penodol, a fyddai fel arall yn anghyfreithlon, heb fod angen i chi wneud cais am drwydded benodol. Rhoddir pob trwydded gyffredinol ar gyfer diben penodol ond cyfyngir rhai i rai rhywogaethau’n unig.

Os ydych chi'n bwriadu gweithredu dan drwydded gyffredinol, rhaid i chi fod yn fodlon eich bod chi'n cadw at ddarpariaethau'r drwydded gyffredinol honno ac felly'r gyfraith. Eich cyfrifoldeb chi yw darllen amodau'r drwydded i sicrhau eu bod yn cynnwys eich sefyllfa ac er mwyn i chi gadw at yr amodau.

Os nad yw'r hyn rydych chi am ei wneud yn dod o dan drwydded gyffredinol, bydd angen i chi wneud cais am drwydded adar. Gweler 'Trwyddedau adar' am fanylion pellach. Mae trwyddedau cyffredinol wedi'u hatodi i'r dudalen hon.

Mae CNC hefyd yn rhoi trwyddedau cyffredinol ar gyfer meddiant gan amgueddfeydd ac ati ac ar gyfer tacsidermi hefyd. Mae rhagor o wybodaeth yn 'Meddu ar a Gwerthu Rhywogaethau a Warchodir'.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Trwydded Cyffredinol 001 - 2018 Trwydded i ladd neu gymryd adar gwyllt penodol er mwyn atal niwed difrifol i amaethyddiaeth neu bysgodfeydd neu atal clefydau rhag lledaenu PDF [177.2 KB]
Trwydded Cyffredinol 002 - 2018 Trwydded i ladd neu gymryd adar gwyllt penodol er mwyn gwarchod iechyd y cyhoedd a diogelwch y cyhoedd PDF [172.7 KB]
Trwydded Cyffredinol 003 - 2018 Trwydded i ladd neu i gymryd adar penodol er mwyn sicrhau diogelwch awyr PDF [187.3 KB]
Trwydded Cyffredinol 004 - 2018 Trwydded i ladd neu gymryd adar gwyllt penodol er mwyn gwarchod fflora, fawna, gan gynnwys adar gwyllt PDF [175.8 KB]
Trwydded Cyffredinol 005 - 2018 Trwydded i ganiatau lladd neu gymryd neu ddinistrio wyau hwyaden goch PDF [170.4 KB]
Trwydded Cyffredinol 006 - 2018 Trwydded i gymryd wyau adar o flychau nythu wedi eu gadael PDF [150.5 KB]
Trwydded Cyffredinol 007 - 2018 Trwydded i gadw adar gwyllt yn rhestredig ar atodlen 4 at ddiben eu hadfer PDF [176.7 KB]
Trwydded Cyffredinol 008 - 2018 Trwydded i gymryd wyau hwyaden wyllt (anas platyrhynchos) i fagu a rhyddhau PDF [149.5 KB]
Trwydded Cyffredinol 009 - 2018 Trwydded i ryddhau adar ar atodlen 9 sydd wedi bridio yn y gwyllt PDF [148.3 KB]
Trwydded Cyffredinol 010 - 2018 Trwydded i ganiatáu gwerthu rhai adar byw a fagwyd mewn caethiwed PDF [162.8 KB]
Trwydded Cyffredinol 011 - 2018 Trwydded i ganiatáu gwerthu ac arddangos llinos flodiog (Carduelis flammea flammea) PDF [152.7 KB]
Trwydded Cyffredinol 012 - 2018 Trwydded i werthu adar marw PDF [156.2 KB]
Trwydded Cyffredinol 013 - 2018 Trwydded i ganiatáu arddangos adar gwyllt byw penodol sydd wedi’u bridio mewn caethiwed mewn sioe gystadleuol ac i ganiatáu cadw adar penodol mewn cawellau arddangos at ddibenion eu hyfforddi PDF [202.9 KB]
Trwydded Cyffredinol 014 - 2018 Trwydded i ganiatau deori wyau adar sydd yn atodlen 4 a chadw’r cywion sy’n deillio ohonynt am hyd at 15 niwrnod heb eu cofrestru PDF [158.0 KB]
Trwydded Cyffredinol 015 - 2018 Trwydded i labordai gadw gwaed a samplau meinwe eraill a gymrwyd yn ystod ymchwiliad troseddau PDF [148.8 KB]
Trwydded Cyffredinol 016 - 2018 Trwydded i gymryd adar gwyllt penodol o er mwyn cadw adar o adeiladau bwyd at ddiben diogelu iechyd cyhoeddus a diogelwch cyhoeddys PDF [175.7 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.