Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ymgynghoriadau ar Reoliad 61 (1) Hysbysiad ymatebion o dan y Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol


Mae’n ofynnol i ni adolygu pob trwydded Rheoliadau Caniatáu Amgylcheddol ar ôl cyhoeddiad casgliadau'r Technegau Gorau ar Gael sy’n benodol i’r sector.

Mae’r Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol ar gyfer gosodiadau presennol yn dod i rym ar 7 Ionawr 2014.

Mae’r hysbysiadau ar y dudalen hon yn esbonio beth mae’r cais yn ymwneud â, pa swyddfeydd awdurdod lleol a Cyfoeth Naturiol Cymru gellid ymweld ag i weld y dogfennau cais ar ein cofrestr gyhoeddus ac erbyn pryd mae angen eich sylwadau.

Os nad ydych yn medru mynd i swyddfa leol i weld y dogfennau cais mae croeso i chi ein ffonio ar 0300 065 3000 i ofyn am gopi ar CD neu bapur.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.