Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Adroddiad misol ar y penderfyniad terfynol ar geisiadau trwyddedu amgylcheddol

Rydym yn cyhoeddi adroddiad misol sy’n cynnwys yr holl benderfyniadau trwyddedu amgylcheddol a wnaed gennym yn ystod y mis blaenorol.

Sut mae defnyddio’r daenlen?

Gallwch chwilio drwy’r daenlen drwy bwyso Ctrl a F gyda’i gilydd – bydd bocs chwilio’n ymddangos. Gallwch deipio gair allweddol neu god post a chwilio drwy’r daenlen.

Hoffwn weld copi o’r drwydded derfynol

Mae unrhyw drwydded a roddir yn cael ei rhoi ar ein cofrestri cyhoeddus. Os hoffech weld copi o drwydded derfynol gallwch wneud cais am hynny drwy ein cofrestr gyhoeddus ar-lein, anfonwch e-bost i:

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

neu ffoniwch ni ar 0300 065 3000 i wneud apwyntiad i weld y gofrestr gyhoeddus mewn swyddfa yn eich ardal chi.

Rydych chi ar fin gadael gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan sefydliad arall. Mae’r sefydliad hwn yn darparu’r gwasanaeth hwn dros dro ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.