Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.


Rydym wedi derbyn cais i newid trwydded gan Veolia ES Cleanway (UK) Ltd.

Cais i newid trwydded amgylcheddol dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016.

Rhif y cais: PAN-002164
Math o gyfleuster rheoledig: Tirlenwi heb ei ddefnyddio
Lleoliad cyfleuster rheoledig: : Maendy Quarry, Upper Church Village, Pontypridd, CF37 1PS
Cyfeirnod Grid Cenedlaethol yr ollyngfa: ST 07490 87500
Yr ardal ddyfrol sy’n derbyn: Rhagnant ddienw Nant Ty'rarlwydd
Math o elifiant: Draenio’r safle
Cyfaint: Glawiad dibynnol

Gallwch ofyn am gopi digidol o’r cais a dogfennau ategol yn rhad ac am ddim drwy ddefnyddio ein hoff ddull o gysylltu drwy e-bost at:

permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk

Neu ysgrifennu at : 
Gwasanaeth Trwyddedu
Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Os oes gennych unrhyw sylwadau anfonwch y rhain erbyn 27ain Chwefror 2018.

Fel arfer mae’n rhaid inni roi unrhyw ymatebion yr ydym yn eu derbyn ar y gofrestr gyhoeddus. Fodd bynnag, byddwn yn tynnu eich enw a’ch manylion cysylltu cyn gwneud hynny.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.