Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Rydym wedi derbyn cais am drwydded gan The George Borrow Hotel.

Cais newydd pwrpasol am drwydded amgylcheddol dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016.

Rhif y cais: PAN - 002321
Math o gyfleuster rheoledig: Gwaith Trin Cryno
Lleoliad cyfleuster rheoledig: The George Borrow Hotel, Ponterwyd, Aberyswyth, Ceredigion, SY23 3AD 
Cyfeirnod Grid Cenedlaethol yr ollyngfa: SN 74675 80508
Yr ardal ddyfrol sy’n derbyn: Afon Rheidol
Math o elifiant: Elifiant carthion triniedig
Cyfaint: 5 metr ciwbig y dydd

Gallwch ofyn am gopi digidol o’r cais a dogfennau ategol yn rhad ac am ddim drwy ddefnyddio ein hoff ddull o gysylltu drwy e-bost at :

permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Neu ysgrifennwch at:
Gwasanaeth Trwyddedu
Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Os oes gennych unrhyw sylwadau anfonwch y rhain erbyn 23ain Mawrth 2018.

Fel arfer mae’n rhaid inni roi unrhyw ymatebion yr ydym yn eu derbyn ar y gofrestr gyhoeddus. Fodd bynnag, byddwn yn tynnu eich enw a’ch manylion cysylltu cyn gwneud hynny.
Rhaid inni benderfynu a fyddwn yn caniatáu ynteu’n gwrthod y cais ai peidio. Os byddwn yn ei ganiatáu, mae’n rhaid inni benderfynu pa amodau i’w cynnwys yn y drwydded.

 

 

 

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.