Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Rydym wedi derbyn cais am drwydded gan Mr. Edward Shervington.

Cais am drwydded amgylcheddol arbennig newydd dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Rhif y cais: PAN-002004
Math o gyfleuster rheoledig: A25 - Dyddodi gwastraff ar dir fel gweithrediad adennill
Lleoliad y cyfleuster rheoledig: Ty Mawr Former Landfill, St Brides, Wentlooge, Newport, NP10 8SF

Cedwir yr wybodaeth hon ar ein cofrestr gyhoeddus.  Os hoffech weld unrhyw rai o’r dogfennau ar y gofrestr gyhoeddus anfonwch ebost gyda manylion y cais (uchod) at  permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk i ofyn am gopïau.

Os oes gennych unrhyw sylwadau anfonwch y rhain erbyn 15 Chwefror 2018

E-bost: permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Neu ysgrifennwch at:
Canolfan Derbyn Trwyddau
Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Fel arfer, rhaid i ni roi unrhyw ymatebion yr ydym yn eu derbyn ar y gofrestr gyhoeddus.  Mae hyn yn cynnwys eich enw a’ch manylion cyswllt.  Rhowch wybod i ni os nad ydych yn dymuno i’ch ymateb fod ar gael i’r cyhoedd.

Rhaid i ni benderfynu a ddylid caniatáu neu wrthod y cais.  Os ydym yn ei ganiatáu, mae’n rhaid i ni benderfynu pa amodau i’w cynnwys yn y drwydded.  Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ynglŷn â sut yr ydym yn gwneud penderfyniadau isod.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.