Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Rydym wedi derbyn cais am drwydded gan Morgan Sindall Construction and Infrastructure Limited.

Cais newydd pwrpasol am drwydded amgylcheddol dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016.

Rhif y cais: PAN - 002183
Math o gyfleuster rheoledig: tanc anheddiad
Lleoliad cyfleuster rheoledig: Gwaith Trin Dwr Gwastraff Rhydlafar, llantrisant Road, Caerdydd, CF5 6HU
Cyfeirnod Grid Cenedlaethol yr ollyngfa: ST 11076 79845
Yr ardal ddyfrol sy’n derbyn: Nant Dowlais
Math o elifiant: Dŵr daear wedi’i bwmpio
Cyfaint: 23 l/s

Gallwch ofyn am gopi digidol o’r cais a dogfennau ategol yn rhad ac am ddim drwy ddefnyddio ein hoff ddull o gysylltu drwy e-bost ar : permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk

Neu ysgrifennwch at:
Gwasanaeth Trwyddedu
Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Os oes gennych unrhyw sylwadau anfonwch y rhain erbyn 20 Chwefror 2018.

Fel arfer mae’n rhaid inni roi unrhyw ymatebion yr ydym yn eu derbyn ar y gofrestr gyhoeddus. Fodd bynnag, byddwn yn tynnu eich enw a’ch manylion cysylltu cyn gwneud hynny.
Rhaid inni benderfynu a fyddwn yn caniatáu ynteu’n gwrthod y cais ai peidio. Os byddwn yn ei ganiatáu, mae’n rhaid inni benderfynu pa amodau i’w cynnwys yn y drwydded.

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.