Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Rydym wedi derbyn cais i newid trwydded gan Dŵr Cymru Cyfyngedig.

Cais i newid trwydded amgylcheddol dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016.

Rhif y cais: PAN-002203 & PAN-002204, PAN-002226, PAN-002200, PAN-002201
Math o gyfleuster rheoledig:
• Gwaith Trin Dŵr Gowerton, Victoria Road, Gowerton, Abertawe, SA4 3AB;
• Gwaith Trin Dŵr Llanelli, Berwick Road, Bynea, Llanelli, SA14 9SN;
• Gorsaf Pwmpio Bynea, Bynea, Llanelli, SA14 9SU;
• Gorsaf Pwmpio Northumberland Avenue, New Docks Road, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 2HD
Cyfeirnod Grid Cenedlaethol yr ollyngfa:
• Gowerton WwTW: SS 56087 97833
• Llanelli WwTW: SS 54576 97854
• Bynea SPS: SS 55300 98310
• Northumberland Avenue SPS: SS 50234 98505
Yr ardal ddyfrol sy’n derbyn: Aber Loughor
Math o elifiant: Elifiant terfynol; Carffosiaeth storm
Cyfaint:
• Gowerton WwTW Elifiant terfynol: 78796 metr ciwbig y dydd;
• Llanelli WwTW Elifiant terfynol: 107914 metr ciwbig y dydd;
• Bynea SPS: Llif pasio ymlaen fel uchafswm o 501 l/s;
• Northumberland Avenue SPS: Llif pasio ymlaen fel uchafswm o 1100 l/s.

Gallwch ofyn am gopi digidol o’r cais a dogfennau ategol yn rhad ac am ddim drwy ddefnyddio ein hoff ddull o gysylltu drwy e-bost at:
permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Neu ysgrifennwch at:
Gwasanaeth Trwyddedu
Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Os oes gennych unrhyw sylwadau anfonwch y rhain erbyn 23ain Mawrth 2018.

Fel arfer mae’n rhaid inni roi unrhyw ymatebion yr ydym yn eu derbyn ar y gofrestr gyhoeddus. Fodd bynnag, byddwn yn tynnu eich enw a’ch manylion cysylltu cyn gwneud hynny.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.