Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Rydym wedi derbyn cais i newid trwydded gan Dŵr Cymru Cyfyngedig.

Cais i newid trwydded amgylcheddol dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016.

Rhif y cais: PAN-002302
Math o gyfleuster rheoledig: Gwaith Trin Dŵr Gwastraff (GTDG)
Lleoliad cyfleuster rheoledig: Llanfaethlu GTDG, Llanfaethlu, Caergybi, Anglesey, LL65 4NW
Cyfeirnod Grid Cenedlaethol yr ollyngfa: SH 32058 86998
Yr ardal ddyfrol sy’n derbyn: Afon Alaw
Math o elifiant: Elifiant carthion triniedig
Cyfaint: 80 (Lif tywydd sych) metr ciwbig y dydd

Gallwch ofyn am gopi digidol o’r cais a dogfennau ategol yn rhad ac am ddim drwy ddefnyddio ein hoff ddull o gysylltu drwy e-bost ar:

permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk

Or write to:
Gwasanaeth Trwyddedu
Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Os oes gennych unrhyw sylwadau anfonwch y rhain erbyn 06 Mawrth 2018.

Fel arfer mae’n rhaid inni roi unrhyw ymatebion yr ydym yn eu derbyn ar y gofrestr gyhoeddus. Fodd bynnag, byddwn yn tynnu eich enw a’ch manylion cysylltu cyn gwneud hynny.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.