Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Hysbysebion o geisiadau a wnaed o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2016

Rydym yn ymgynghori â'r cyhoedd ar rai ceisiadau ar gyfer gweithrediadau gwastraff, gweithrediadau gwastraff mwyngloddio , gosodiadau a gweithgareddau dŵr daear gollwng dŵr drwy eu cyhoeddi ar ein gwefan

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.