Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cynigion Cyfoeth Naturiol Cymru i amrywio neu ddirymu trwyddedau cyfredol i dynnu neu gronni dwr


Mae hysbysiadau ar y dudalen hon yn cael eu cyhoeddi am 28 diwrnod (diwrnod cyntaf, 10am – diwrnod olaf, 12pm) ac os ydych am wneud unrhyw sylwadau arnynt mae’n rhaid gwneud hynny’n ysgrifenedig neu mewn e-bost i permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk o fewn y cyfnod hwn .

Mae pob hysbysiad yn cynnwys manylion am sut i wneud sylwadau a dyddiad cau ar gyfer eu derbyn.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.