Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.


Mae’r hysbysiadau isod hefyd yn cynnwys unrhyw gynigion gan Gyfoeth Naturiol Cymru am drwydded o’r fath at ei ddibenion ei hun i permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk.

Mae hysbysiadau ar y dudalen hon yn cael eu cyhoeddi am 28 diwrnod (diwrnod cyntaf, 10am – diwrnod olaf, 12pm) ac os ydych am wneud unrhyw sylwadau arnynt mae’n rhaid gwneud hynny’n ysgrifenedig neu mewn e-bost i Cyfoeth Naturiol Cymru o fewn y cyfnod hwn.

Mae pob hysbysiad yn cynnwys manylion am sut i wneud sylwadau a dyddiad cau ar gyfer eu derbyn.

Cliciwch ar ddolen unigol i weld yr hysbysiad llawn.

Does dim hysbysiadau ar hyn o bryd.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.