Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ymgynghoriad trwyddedu morol

Gwybodaeth am sut rydym yn ymgynghori ar geisiadau am drwyddedau morol

Ymgynghoriad cyhoeddus

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n ofynnol i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o'u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o'r cyhoedd sydd â diddordeb at adeilad cyhoeddus lle mae'n rhaid i'r ymgeisydd drefnu bod copïau o'r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i'r cyhoedd er mwyn eu galluogi i wneud unrhyw sylwadau mewn perthynas â'r cais i'r Tîm Trwyddedu Morol. 

Bydd y Tîm Trwyddedu Morol yn rhoi'r testun y mae'n rhaid ei ddefnyddio yn yr hysbysiad i'r ymgeisydd ar ôl derbyn y cais.

Ymgynghoriad uniongyrchol

Pan wneir cais am drwydded forol, byddwn yn ymgynghori ag amrywiaeth o sefydliadau er mwyn ceisio cyngor ar effeithiau'r prosiect ac unrhyw fesurau lliniaru neu amodau y dylid eu cynnwys mewn trwydded er mwyn lleihau effeithiau posibl.

Mae'r ymgyngoreion yn amrywio yn dibynnu ar y math o gais, ond gallant gynnwys:

Amgylcheddol

 • Adrannau mewnol Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Canolfan Gwyddorau'r Amgylchedd, Pysgodfeydd Dyframaethu (Cefas). Cefas yw cynghorydd technegol Llywodraeth Cymru ar geisiadau a materion cysylltiedig
 • Cymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB)

Mordwyo / arall

 • Trinity House
 • Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau
 • Cymdeithas Hwylio Frenhinol
 • Y Weinyddiaeth Amddiffyn
 • Yr Awdurdod Harbwr Lleol
 • Yr Adran Drafnidiaeth
 • Ystad y Goron / Ystad Swangrove. Ystad y Goron / Ystad Swangrove yw perchnogion y blaendraeth / gwely'r môr yn y rhan fwyaf o achosion
 • Yr Awdurdod Cynllunio Lleol

Archaeolegol

 • Ymddiriedolaethau Archaeolegol Lleol

Ymgyngoreion Llywodraeth Cymru

 • Swyddogion Gorfodi Morol
 • Cangen Forol
 • Polisi Trafnidiaeth, Cynllunio a Phartneriaethau
 • Cangen Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.