Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Trwyddedu Morol

Mae’r Tîm Trwyddedu Morol yn gweithredu fel ‘siop un stop’ ar gyfer trwyddedu morol yng Nghymru. Cewch wybodaeth yn y dolenni isod am drwyddedau morol a sut i ymgeisio amdanynt

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.