Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ffermio dwys (moch a dofednod)

Mae cynhyrchu moch a dofednod yn rhan hanfodol o amaethyddiaeth y DU. Dyma yw un rhan o bump o holl allbwn amaethyddol y DU


Gall ffermydd moch a dofednod effeithio ar yr amgylchedd drwy ryddhau llygryddion. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • amonia
  • maetholion o dail, sarn a slyri
  • gollyngiadau elifion
  • llwch
  • arogl
  • sŵn

Trwyddedu amgylcheddol ar gyfer ffermio dwys

Rydym yn rheoleiddio ffermydd moch a dofednod dwys o dan y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (EPR), sef y Rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd (PPC) gynt.

Mae’n rhaid i ffermydd sy’n uwch na’r trothwyon capasiti gael trwydded amgylcheddol i weithredu.

Os nad ydych chi’n siŵr a oes angen trwydded arnoch chi, ffoniwch swyddog lleol Cyfoeth Naturiol Cymru. Ffoniwch ein Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0300 065 3000 i wybod â phwy ddylech chi siarad.

Os ydych chi am wneud cais am drwydded newydd neu am newid, trosglwyddo neu ildio’ch trwydded, llenwch y ffurflenni cais EPR.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.