Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cais i amrywio (newid) trwydded ar gyfer safleoedd

Sut i wneud cais i amrywio eich trwydded safleoedd

Cyn i chi wneud cais 

Mae’n rhaid i chi wneud cais am amrywiad os ydych chi am wneud unrhyw newidiadau i’ch trwydded. Am ragor o gyngor ar sut i amrywio trwydded gweler y ffurflenni cais a’r nodiadau cyfarwyddyd sydd ar gael drwy glicio’r dolenni isod. Rhaid i bob ymgeisydd (ac eithrio’r rhai sy’n gwneud cais am newid gweinyddol yn unig) lenwi rhan A a rhan F, a chwblhau’r adrannau priodol yn rhan C.

Sut i wneud cais

Ar y dudalen hon fe gewch ffurflenni cais i amrywio eich trwydded a’r nodiadau canllaw i’ch helpu i gwblhau’r ffurflenni cais. Rhaid i chi lenwi Rhan C0.5 oni bai eich bod yn newid cyfeiriad neu fanylion cysylltu – os felly, dylech roi’r manylion newydd yn Rhan A. Gweler y canllawiau ar gyfer Rhan C0.5 i weld beth yw tudalen weinyddol.

Os oes gennych chi fwy nag un drwydded amgylcheddol yn yr un lleoliad, gallwch wneud cais i gyfuno’ch trwydded. Os hoffech wneud hyn, ffoniwch ein canolfan gwasanaethau cwsmeriaid ar 0300 065 3000 i drafod eich cais.

Nodwch

Bydd angen Fersiwn 7 neu fersiwn ddiweddarach o Adobe arnoch i allu defnyddio'r ffurflenni electronig.

Ar ôl i chi ddewis y rhannau cywir o'r ffurflen, dim ond yr adrannau sy'n berthnasol i'ch cais y bydd angen i chi eu llenwi. Fodd bynnag, bydd angen i chi fynd i bob adran a thicio'r bocsys priodol fel y gallwch chi symud ymlaen i'r adran nesaf.

Os ydych chi'n cael trafferth llenwi'ch ffurflen gais, gallai'r wybodaeth yn y ddolen Help gyda'ch cais eich helpu. Os hoffech gyngor cyn gwneud cais, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Help gyda'ch cais

e-bost ymholiadau cyffredinol - ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Rhif ymholiadau cyffredinol 0300 065 3000 

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid
Cyfoeth Naturiol Cymru
29 Heol Casnewydd
Tŷ Cambria
Caerdydd
CF24 0TP.

dyn yn

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen - Rhan A WORD [181.2 KB]
NODYN CANLLAW A.doc WORD [213.0 KB]
Ffurflen - Rhan C0.5 WORD [160.9 KB]
NODYN CANLLAW - Rhan C0.5 PDF [161.7 KB]
Ffurflen - Rhan C1 WORD [190.7 KB]
NODYN CANLLAW C1.doc WORD [267.3 KB]
Ffurflen - Rhan C2 WORD [183.2 KB]
NODYN CANLLAW C2.doc WORD [285.2 KB]
Ffurflen - Rhan C3 WORD [297.3 KB]
NODYN CANLLAW C3.doc WORD [298.0 KB]
Ffurflen - Rhan C4 WORD [227.0 KB]
NODYN CANLLAW C4.doc WORD [261.6 KB]
Ffurflen - Rhan C5 WORD [132.8 KB]
NODYN CANLLAW C5.doc WORD [235.0 KB]
Ffurflen - Rhan C6 WORD [271.5 KB]
Ffurflen - Rhan F1 WORD [199.2 KB]
NODYN CANLLAW F2.doc WORD [256.5 KB]
Ffurflen - Rhan F2 WORD [185.4 KB]
NODYN CANLLAW F1.doc WORD [254.0 KB]
Form CC1 Credit and debit card payments only (Saesneg yn unig) PDF [381.9 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.