Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

System Rheoli Amgylcheddol


Mae saith pecyn cymorth sector-benodol a phecyn cymorth cyffredinol i fusnesau. Byddant yn ddefnyddiol os ydych wedi cael trwydded amgylcheddol gennym, ond maent yn ddefnyddiol i bob busnes.

Mae gan bob un gyfres o dempledi i'ch helpu i reoli agweddau amgylcheddol eich safle. Rydym yn argymell eich bod yn cadw'r ffeil ar eich cyfrifiadur ac yn ei defnyddio i reoli'r gweithgareddau a gyflawnir ar eich safle.

Mae'r rhan fwyaf o ddogfennau'r pecynnau cymorth ar gyfer systemau rheoli amgylcheddol ar gael i'w lawrlwytho isod. Mae eraill ar gael ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd. Ceir y dolenni perthnasol i'r dogfennau hyn isod.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.