Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Beth yw'r cynlluniau?

Bydd y cynlluniau EU ETS, CRC, ESOS a CCA yn cynorthwyo i fodloni ymrwymiadau lleihau allyriadau Cymru. Mae'r cynlluniau'n creu mecanweithiau ariannol a mecanweithiau enw da er mwyn helpu i gyflawni effeithlonrwydd ynni a lleihau allyriadau. Ar y cyd, maen nhw'n casglu hyd at 50% o allyriadau carbon deuocsid Cymru a'r DU

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.