Help

Help

Oes arnoch chi angen cymorth i gael eich ffordd o gwmpas ein safle newydd ni?


Pan fyddwch yn defnyddio gwefan Cyfoeth Natruiol Cymru, dymunwn i’ch profiad chi o’r we fod mor reddfol ag y bo modd.

Gellir llywio trwy’r safle yn y dulliau canlynol:

Llywio creiddiol (y teils glas)

Mae’r ‘teils’ cynnwys hyn ar flaen ac yng nghanol holl dudalennau agoriadol ein prif wefan. Gellir defnyddio’r llywio i gysylltu â phrif adrannau cynnwys y wefan, gan gynnwys y penodau ‘Amdanom ni’ neu ‘Morol’.

Yn y dull hwn, gallwch glicio trwy’r teils cynnwys a chael i’r cynnwys y mae arnoch ei angen. Gan amlaf, ni fydd angen i chi glicio rhagor na theirgwaith.

Teipiwch air yn y blwch chwilio

Dylai’r chwilotwr ar ein gwefan weithio’n eitha da. Os ydych yn ansiwr o ran ble i ddechrau, dylech ddefnyddio’r blwch chwilio. Bydd yn cynnig rhestr o dudalennau a dogfennau sy’n cynnwys y gair neu’r term roeddech yn chwilio amdano.

Y trywydd briwsion

Mae’r trywydd hwn yn dangos lle mae’r dudalen ym mhatrwm y wefan. Gallwch ddefnyddio dolennau’r trywydd hwn i fynd yn ôl at y brif dudalen benodau a’r hafan, gan olrhain eich camau o’r dechrau.

Os, er enghraifft, y mae’r trywydd fel hyn:

Hafan > Amdanom ni > Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud > Ein cynllun corfforaethol > Ein pum rhaglen Dda

Gallwch olrhain eich camau yn ôl at y dudalen hafan, neu’r bennod 'Amdanom ni', neu hyd yn oed yn ôl at “Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud”, a hynny’n uniongyrchol.

Map y safle

Gan restru pob pennod a thudalen yn y wefan, a dangos sut y mae’r penodau hyn yn cysylltu â’i gilydd yn eu tro. Gall gwybod fframwaith y safle eich helpu i gael gwell gafael ar lywio’r safle, gan ganiatáu i chi anelu’n benodol am bynciau perthnasol.

Edrych ar fap y safle

A – Y y safle

Mynegai llawn o’r meysydd sydd yn y safle. Chwiliwch am fapiau, er enghraifft, yn “m” a “mapiau”: mae cyn hawsed â hynny.

Edrych ar A-Y safle

Camgymeriadau mewn tudalennau

Rydym yn ceisio ein gorau i ddarparu’r wybodaeth fwyaf diddorol a chyflawn y gallwn, ond os gwelwch gamgymeriad yn unrhyw un o’n tudalennau, cysylltwch â ni fel y gallwn ei gywiro.

Gyrrwch neges e-bost at y tîm digidol yn timCyfathrebuDigidol@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Rhagor o ddatblygiadau

Byddwn yn defnyddio adborth gan ein cwsmeriaid i lywio datblygiadau pellach i'n safle - gallwch ddilyn y newyddion diweddaraf ar ein Blog Datblygu Digidol.

 
Adborth