Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Mae pobl sy’n weithgar ac yn mwynhau’r awyr agored yn fwy tebygol o fyw bywydau hirach, iachach a hapusach. Rydym yn gofalu am nifer o safleoedd ar draws Cymru lle y gall pobl fwynhau harddwch ein hamgylchedd naturiol, a hynny dafliad carreg o’u cartref.

Mae tystiolaeth gref hefyd yn cysylltu ansawdd amgylcheddol gwael gydag iechyd cyhoeddus gwael, a thrwy weithio gyda phartneriaid rydym yn chwarae rhan allweddol wrth gadw cymunedau yn ddiogel rhag niwed amgylcheddol yng Nghymru - boed hynny o ansawdd aer gwael, llifogydd neu lygredd.

I ddysgu mwy am ein cyfraniad i ddiogelu a gwella iechyd a lles pobl Cymru, edrychwch ar ein Prosbectws Iechyd neu gwyliwch y fideo hwn.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Prosbectws Iechyd Ein cyfraniad at ddiogelu a gwella iechyd a lles PDF [488.1 KB]
Prosbectws Iechyd Atodiad 1 Gweithgareddau ac Adnoddau PDF [114.4 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.